Hopp til innhold

– Sametinget bør redde fiskebruk

Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka (NSR) er bekymret fordi to livsviktige fiskebruk i Loppa er iferd med å legges ned.

Silje Karine Muotka

Silje Karine Muotka (NSR) er bekymret for utviklingen i Loppa kommune.

Foto: Máren Iŋgá Baer / NRK Sápmi

– I Sametinget har vi noen muligheter til å hjelpe. Vi har egne støtteordninger i forbindelse med næringsutvikling som vi kan bruke til slike formål. Gjennom disse ordningene kan vi gi støtte til bedrifter, sier Muotka.

NSR-politikeren mener også at bedriftene har et ansvar for å trå til for å klare seg gjennom vanskelige tider.

– Det er også viktig hvordan bedriftene skal kunne nyttegjøre seg av de ressursene de rår over. Det vil si at de lager produkter som gjør det mulig å klare seg gjennom tider med lavkonjunktur.

– Katastrofe i Bergsfjord

Begge fiskebrukene i Loppa legges ned. Både i den veiløse bygda Bergsfjord , og i Øksfjord. Dette har vakt sterke reaksjoner i Bergsfjord, fiskeribygda i Loppa som ifølge wikipedia har 130 innbyggere.

– Dette er en katastrofe for Bergsfjord, sier bergsfjordingen Georg Guttormsen til NRK.

Når fiskemottaket legges ned så vil de ikke ha noen plass å levere inn fisken. Dermed vil det også føre til at færre handler i butikken der, og pengeflyten stopper opp, frykter Guttormsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bergsfjord

Innbyggerne i den lille idylliske fiskeribygda, Bergsfjord i Loppa kommune i Finnmark, frykter at nedlegging av fiskebruket vil føre til slutten for samfunnet deres.

Foto: Loppa kommune

Fiskemottaksbedriften Forsøl AS har vedtatt å enten legge ned eller å selge fiskebrukene i Bergsfjord og Øksfjord i Loppa kommune. I disse bedriftene er det rundt 40 ansatte i høysesongen.

Muotka har foreslått å behandle planene om nedleggelse av disse fiskebrukene på Sametingets plenum om to uker. Hun mener at Sametinget bør vurdere å gå inn med midler for å redde viktige arbeidsplasser i dette sjøsamiske området.

– For eiere av små fiskebåter vil det bli altfor langt å lande fisken i en større plass langt unna. Disse fiskebrukene er derfor livsviktige for at det i det hele tatt skal bo noen i disse stedene, påpeker Muotka.

– Bra at Sametinget bryr seg

Ordføreren i Loppa, Jan Eirik Jensen, er glad for at Sametinget bryr seg om denne saken.

– Det er veldig bra at noen jobber med saken, sier Jensen.

Jan Eirik Jensen

Ordfører Jan Eirik Jensen (Kystpartiet).

Foto: Privat

Ordføreren frykter likevel at det vil være vanskelig å redde fiskebrukene så lenge eierne har besluttet å legge dem ned.

– Det er lite vi kan gjøre med at styret i bedriften har vedtatt å legge ned. Det er klart at det er økonomien som bestemmer hva som skjer. Det er nok sikkert derfor de vil legge ned. Derfor er det lite vi kan gjøre med det, tror Jan Eirik Jensen.

Han tror at det eneste som kan redde videre drift av fiskebrukene i disse to stedene er at det finnes nye eiere som vil satse på videre drift.

– Kanskje det er mulig å ta noen telefoner til investorer som er interessert i å satse i Loppa, sier Jensen.

Korte nyheter

 • Mánáidgárddiin ja skuvllain váilot fágaolbmot – bivdá stáhtas veahkki

  Fágaolbmot, mat hálddašit sámegiela, váilot mánáidgárddiin ja skuvllain, ja dát váilevašvuohta lea nu duođalaš ahte Deanu sátnejođiheaddji Helga Pedersen bivdá stáhta doaimmaid bidjat johtui. Deanu gielddas háliiditge eanet ahte eanet váhnemat mánáideaset sámi mánáidgárdái bidjat.

  Muhto, go dárbu laská, de šaddá maid váddásabbon fidnet olbmuid geain lea máhttu, muitala mánáidgárdejođiheaddji Laila Kristine Krokmo.

  Departemeanta lea bargamen stuorradiggedieđáhusain mii lea juste rekrutterema ja máhttu birra, ja seammás lasihit doarjaga sámi mánáidgárddiide ja skuvllaide 2023:s.

  Helga Pedersen
  Foto: Bård Wormdal
 • Ovddida eahpeluohttámuša sámediggeráđđái

  Norgga Sámedikki Ovddádusbellodagas ii leat šat luohttámuš sámediggeráđđái Hans Ole Eirai, ja leage ovddidan eahpeluohttámuša su vuostá.

  Ovddádusbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji, Arthur Tørfoss ovddidii eahpeluohttámuša Norgga Sámedikki dievasčoahkkima rahpama oktavuođas. Tørfoss oaivvilda ahte Eira ii leat rievttes dieđuid addán dievasčoahkkimii duoji váldošiehtadusa heaittiheami oktavuođas.

  – Dan in leat dáhkan. Mun lean viggan addit nu bures daid dieđuid mat mus leat dán ášši oktavuođas, vástida Eira.

  Sámediggeráđđi Hans Ole Eira. Sametingsråd Hans Ole Eira
  Foto: Åse M.P. Pulk / Sámediggi
 • Bealle miljovdna sámi dokumentárii 

  Screaming Fox Productions AS ja bagadeddjiid Elle Márjjá Eira ja Christine Cynn dokumentára «Keviselie» oažžu 500.000 ruvnnu doarjaga. Dokumentára lea dáiddára ja aktivistta Elle-Hánssa birra, Hans Ragnar Mathisen.

  Norgga filbmainstituhtta juohká guokte miljovnna dokumentáraid ráhkadeapmái mat govvidit máŋggabealatvuođa. Njealje prošeavtta ožžot doarjaga.