Brennpunkt-program vekket følelser

Samiske toppolitikere er både rystet og provesert av gårsdagens Brennpunkt-dokumentar "Farlige fronter" om Alta-aksjonene.

Politiet rydder bort lavvuen utenfor Stortinget
Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Aili Keskitalo

NSR-leder Aili Keskitalo (42).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er alltid spennende å høre om Alta-aksjonen. Det kommer alltid noe nytt frem, nye vurderinger og nye opplysninger. Akkurat det som dreier seg om at myndighetene faktisk vurderte å bruke norske soldater mot samiske og andre demonstranter gjør meg rystet og provosert. Det blir jeg til tross for at jeg har hørt om dette allerede for noen år siden, sier lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo (42).

NSR-lederen mener at det å sende krigsmakten mot fredlige demonstranter ville vært helt uhørt i et demokratisk land som Norge.

– Det ville vært et maktovergrep fra myndighetenes side og det ville etter mine vurderinger fått alvorlige konsekvenser for forholdet mellom samene og norske myndigheter. Og for saken som sådan ville ikke ha utvilklet seg i en positiv retning, påpeker Keskitalo.

– En alvorlig situasjon

Nåværende sametingsrådsmedlem, Marianne Balto (Ap), er også opptatt av den dramatiske situasjonen som oppsto i 1979 da regjeringen Odvar Nordli var på nippet til å sende vernepliktige soldater mot demonstrantene i Stilla. Den planlagte militæraksjonen ble stoppet bare en time før geværkompaniet skulle reise fra Porsangmoen til Alta.

Sametingsråd Marianne Balto.

Sametingsråd Marianne Balto (55).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Situasjonen var alvorlig. Jeg visste nemlig ikke om dette på den tiden. Jeg var allerede voksen da dette skjedde, men denne informasjonen gikk meg hus forbi, men i ettertid er det skummelt å tenke på at det var så nære på og at dette har skjedd i moderne tid, sier Balto.

Den fungerende visepresidenten på Sametinget forstår godt at mange samer og andre finnmarkinger oppfattet situasjonen på den tiden som en krigslignende tilstand.

– Selvsagt forstår jeg det. Folkeaksjonen som var på samene side var en fredelig aksjon. Og mange opplevde situasjonen med masse politi og stor aktivitet som veldig skummel. Selv vi som ikke var aldrende på den tiden syntes at det var skummelt med en så overveldende politimakt tilstede, sier Balto.

Den fungerende visepresidenten på sametinget tør imidlertid ikke å spekulere i hva som ville ha skjedd hvis den norske krigsmakten virkelig var blitt sendt inn i Alta-striden.

– Dette ville i allefall ha flyttet fokus fra konflikten slik den var og til et annet nivå, men jeg tør ikke å antyde hva som kunne ha skjedd. Heldigvis ble ikke en slik militæraksjon gjennomført, mener Balto.

Korte nyheter

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Freia Melkerull har fått samiske uttrykk

  Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Bakgrunnen for lanseringen er Giellaváhkku - Giellavahkko - Gielevåhkoe, samisk språkuke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

  Freia sjokolade med nordsamiske uttrykk
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK Sápmi
 • Sjokolade saemien jiehtegh åådtjeme

  Daelie Freia melkerull saemien jiehtegh åådtjeme, jih dam maehtie bovresne gaavnedidh. Dah nieljie ovmessie noerhtesaemien jiehtegh utnieh. Saemiedigkie leah byjjes aktöörh evdtiedin saemien gïelh gåhtsajehtieh gïelevåhkoen åvteste.

  Nå kan du finne samisk sjokolade i butikkene. Sametinget har i flere år utfordret store selskaper og bedt dem være med på å fremme samiske språk. Og nå har Freia lansert Melkerull med samiske uttrykk. Det gleder folk.