– Også samisk engasjement for asylsøkere

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Vibeke Larsen, er glad for det engasjementet samiske politikere viser for asylsøkere som skal sendes til Russland, fra Sør-Varanger.

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen glad for det samiske engasjementet i asylsaken i Sør-Varanger.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vibeke Larsen viser til at blant annet Sametingspolitiker Mariann Wollmann Magga (Ap) har vært med i fakkeltoget og demonstrasjoner i Kirkenes, mot utsendelser av asylsøkere fra Norge til Russland.

- Jeg ser et stort engasjement overalt fra samiske politikere, mot det som nå skjer ved den nordligste grenseovergangen i Norge.

Kan fortsatt snu

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe, Vibeke Larsen, ber om at Stortingsflertallet i asylforliket må ta ansvar for den inhumaniteten som nå utspiller seg i Sør-Varanger.

Hun viser til at Syriske barnefamilier uten russisk oppholdstillatelse, og med reelt beskyttelsesbehov sendes ut i sibirkulden uten mottaksapparat, og til potensielle rettsforfølgelser av visumbrudd og deportasjoner tilbake til Syria, og undres over hva som skjer med disse personene.

Sametinget kan vise sin misnøye

- Selv om vi i Sametinget ikke har noe å gjøre direkte med disse sakene og ikke har vedtatt dette, så kan vi være med å lage en opinion om denne saken, som kan bli lagt merke til, sier Larsen.

Markering utenfor asylleir

Markering tidligere denne uken utenfor Vestleiren i Sør-Varanger, hvor asylsøkere skal fraktes tilbake til Russland, hvor de kom fra høsten 2015.

Foto: Ida Karine Gullvik/NRK

Selv om dette ikke er en direkte samepolitisk spørsmål, er Vibeke Larsen glad for det synet som samepolitikere viser i denne saken, spesielt på sosiale medier.

Kan ta grep

Vibeke Larsen håper Stortingsflertallet nå tar grep og stopper disse deportasjonene.

-Det er ingen skam å snu og justere asylpolitikken til også å ivareta en human behandling av asylsøkerne, og oppfordrer stortingsflertallet på det sterkeste til å sikre at de med reelt beskyttelsesbehov ivaretas i henhold til flyktningkonvensjonen, og ikke sendes til en usikker fremtid i Russland, avslutter Larsen