Hopp til innhold

– Nå må dere si hva som er sant her!

Kontrollutvalget fikk forskjellige forklaringer på hvor det har blitt av Utøya-millionene.

Tore-Jan Gjerpe

Kontrollutvalgets Tore-Jan Gjerpe reagerte da han fikk to ulike versjoner om hva som har skjedd med Utøya-pengene i Karasjok kommune.

Foto: Ingvill Sunnby / NRK

Kontrollutvalget i Karasjok kommune ba mandag om redegjørelse for Utøya-midlene.

Utvalget stilte flere spørsmål til rådmannen i Karasjok Elfrid Boine og Helse- og omsorgssjefen, Randi Johansen Paltto.

To ulike versjoner

Disse to kommunetoppene forklarte seg ulikt, og kontrollutvalget fikk ikke svar på alle spørsmålene.

Det gikk til det punktet at kontrollutvalgets Tore-Jan Gjerpe ga klar beskjed.

– Nå må dere si hva som er sant her!

Rådmann Elfrid Boine forklarte bruken av Utøya-midlene slik:

Elfrid Boine

Elfrid Boine

Foto: Ingvill Sunnby / NRK

– Vi har brukt veldig mye til individuelle tiltak, også har vi dekket felles samlinger i Tromsø, og i forbindelse med rettsaken. Vi har hatt tiltak i grunnskolen med hjemmeundervisning med assistent. Vi har også hatt tiltak innen helsestasjonen innen psykiatrien i kommunen og tiltak i henhold til lege, sier Elfrid Boine.

Helse- og omsorgssjefen, Randi Johansen Paltto på sin side vet ikke om de har fått Utøya-midler i år 2013.

Brukt - ubrukt - mottatt?

Den ene påstår at de har brukt penger, og den andre vet ikke om de har mottatt penger eller ikke.

Helse- og sosialsjefen Paltto har tidligere uttalt til NRK at kommunen har brukt 22. juli-midlene i henhold til retningslinjene, men på gårsdagens møte var hun usikker.

Helse- og sosialsjefen har ikke fått noe beskjed om at de har fått øremerkede penger 2013, men skal likevel ha fått det. Hva sier du til det?

– Det er vel Karasjok kommune som har mottatt midlene, svarer rådmannen Elfrid Boine.

Men legger fort til at kommunen skal se nærmere på deres interne rutiner.

– Vi må se de interne forholdene og på våres interne kontrollsystem, som kommunen har i forhold til bruken av midlene, sier Boine.

– Dette er en alvorlig sak

Lederen i kontrollutvalget Ingvald Laiti understreker at dette er en alvorlig sak som de har hatt oppe til vurdering.

Ingval Laiti

Ingvald Laiti

Foto: Ingvill Sunnby / NRK

– Vi har vel ikke fått svar på de spørsmålene som vi stilte rådmannen, men hun lovte å komme med en rapport og den vil vi avvente, sier Laiti.

Rådmannens rapport skal leveres til kommunestyret i desember, men kontrollutvalget vil følge opp saken.

– Dersom vi får svarene i rapporten så vil saken bli lukket, men hvis vi fremdeles har flere spørsmål, så vil saken igjen bli tatt opp i kontrollutvalget, sier Laiti.

Korte nyheter

 • Dál čuvggoda gitta mihcamáraide

  Odne, vuossárgga, lea giđđajorggáldat.

  Giđđajorggáldat beaivvi njukčamánus lea idja ja beaivi lihka guhki. Ja dál čuvggoda gitta mihcamáraide geassemánus.

  Viimmat fas čuvggoda, muhto Davvi-Norggas fertet vuordit veahá vel ovdalgo giđđadálki beassat návddašit. Dan dadjá meteorologa Matilda Hallerstig.

  – Gaskavahku rájes galbma biekkat davit guovlluin ja alladeatta dagaha buolašcehkiid Davvi-Norggas.

  Vaikko galgá buolaštit de son dieđiha maid čáppa dálki ja beaivvádat davit guovlluin.

  Les på norsk.

  Stokmarknes i Vesterålen med sol og snø.
  Foto: Svein Antonsen
 • Ná oaivvildit bissehit dálkkádatrievdademiid

  Vaikko vávjit jo dálkkádatrievdadusaid, de lea ain vejolaš daid bissehit, cealká ON:a dálkkádatpanela.

  Dálkkádatpanelas oaivvildit iešguđet doaibmabijuin sáhttit olahit Paris-šiehtadusa mihtuid. Muhtin dáin leat ruoná energiija, vuovdegilvimin ja borrandábiid bokte.

  ON:a dálkkádatraporttas mii almmuhuvvui odne boahtá ovdán ahte dálkkádatroassu váikkuha sihke olbmuide ja ekovuogádagaide.

  CO₂-luoitin ferte geahpeduvvot gaskkal 30 ja 55 proseanttaiguin jos galgá rievdadusaid bissehit ja olahit Paris-šiehtadusa mihtuid.

  ON:a dálkkádatpanela jođiheaddji (IPCC), Hoesung Lee, dadjá ahte raportta bokte váruhit olbmuid, muhto buktet maiddái doaivaga.

  Les på norsk.

  Leder i IPCC, Hoesung Lee, under fremleggelsen av FNs klimapanels siste synteserapport.
  Foto: Skjermdump / IPCC
 • Vuosttaš kveana girječálli romána almmuhuvvon

  Kveanabeaivvi, mii ávvuduvvo njukčamánu 16.beaivvi, almmuhii Iđut-lágádus kveana romána «Johannes».

  Alf Nilsen-Børsskog (1928-2014) Bissojogas eret, Finnmárkkus, lea čállan romána.

  Son leage vuosttaš girječálli gii čálii kveanagillii. Vaikko kveana ii dohkkehuvvon giellan ovdal cuoŋumánu 2005, jagi maŋŋel go čálligođii románaid, de dattetge čálii iežas eatnigillii, kveanagillii.

  Johannes forside bok.
  Foto: Iđut