NRK Meny
Normal

– Nå må dere si hva som er sant her!

Kontrollutvalget fikk forskjellige forklaringer på hvor det har blitt av Utøya-millionene.

Tore-Jan Gjerpe

Kontrollutvalgets Tore-Jan Gjerpe reagerte da han fikk to ulike versjoner om hva som har skjedd med Utøya-pengene i Karasjok kommune.

Foto: Ingvill Sunnby / NRK

Kontrollutvalget i Karasjok kommune ba mandag om redegjørelse for Utøya-midlene.

Utvalget stilte flere spørsmål til rådmannen i Karasjok Elfrid Boine og Helse- og omsorgssjefen, Randi Johansen Paltto.

To ulike versjoner

Disse to kommunetoppene forklarte seg ulikt, og kontrollutvalget fikk ikke svar på alle spørsmålene.

Det gikk til det punktet at kontrollutvalgets Tore-Jan Gjerpe ga klar beskjed.

– Nå må dere si hva som er sant her!

Rådmann Elfrid Boine forklarte bruken av Utøya-midlene slik:

Elfrid Boine

Elfrid Boine

Foto: Ingvill Sunnby / NRK

– Vi har brukt veldig mye til individuelle tiltak, også har vi dekket felles samlinger i Tromsø, og i forbindelse med rettsaken. Vi har hatt tiltak i grunnskolen med hjemmeundervisning med assistent. Vi har også hatt tiltak innen helsestasjonen innen psykiatrien i kommunen og tiltak i henhold til lege, sier Elfrid Boine.

Helse- og omsorgssjefen, Randi Johansen Paltto på sin side vet ikke om de har fått Utøya-midler i år 2013.

Brukt - ubrukt - mottatt?

Den ene påstår at de har brukt penger, og den andre vet ikke om de har mottatt penger eller ikke.

Helse- og sosialsjefen Paltto har tidligere uttalt til NRK at kommunen har brukt 22. juli-midlene i henhold til retningslinjene, men på gårsdagens møte var hun usikker.

Helse- og sosialsjefen har ikke fått noe beskjed om at de har fått øremerkede penger 2013, men skal likevel ha fått det. Hva sier du til det?

– Det er vel Karasjok kommune som har mottatt midlene, svarer rådmannen Elfrid Boine.

Men legger fort til at kommunen skal se nærmere på deres interne rutiner.

– Vi må se de interne forholdene og på våres interne kontrollsystem, som kommunen har i forhold til bruken av midlene, sier Boine.

– Dette er en alvorlig sak

Lederen i kontrollutvalget Ingvald Laiti understreker at dette er en alvorlig sak som de har hatt oppe til vurdering.

Ingval Laiti

Ingvald Laiti

Foto: Ingvill Sunnby / NRK

– Vi har vel ikke fått svar på de spørsmålene som vi stilte rådmannen, men hun lovte å komme med en rapport og den vil vi avvente, sier Laiti.

Rådmannens rapport skal leveres til kommunestyret i desember, men kontrollutvalget vil følge opp saken.

– Dersom vi får svarene i rapporten så vil saken bli lukket, men hvis vi fremdeles har flere spørsmål, så vil saken igjen bli tatt opp i kontrollutvalget, sier Laiti.