Normal

– Mistilliten rammer ikke Sametinget

Nyheten om at mistillit rettes mot lederen av det tredje største partiet i det svenske Sametinget, har foreløpig ikke skapt nevneverdig uro blant de samiske folkevalgte.

Håkan Jonsson

Leder for styret i det svenske Sametinget, Håkan Jonsson, mener at mistillit mot en av sametingets ledere ikke bør ramme hele Sametinget.

Foto: Lars-Ola Marakatt, Sameradioen.se

– Hele Sametinget skal ikke dras med på grunn av en enkeltpersons handling, sier leder for sametingets styre, Håkan Jonsson til Sameradioen & SVT Sápmi.

I går ble det kjent at styret i Min Geaidnu retter mistillit mot partiets leder Ol-Johan Sikku, og styret har allerede oppfordret Sikku til å trekke seg som leder.

Partistyret har foreløpig valgt å ikke offentligjøre hva Sikku skal ha gjort får å få en slik mistillit mot seg, men ifølge nestleder Sara Larsson kan det til og med lede til en politianmeldelse mot Sikku.

SR Sameradion og SVT Sápmi har også tirsdag gjort gjentatte forsøk på å få kommentar fra Ol-Johan Sikku i denne saken, men de har så langt ikke lyktes med det.

Venter på mer informasjon

Håkan Jonsson mener at det ikke er spesielt heldig for sametingets anseelse at en slik anklage rettes mot en av sametingets politikere, men han velger foreløpig å tro at dette ikke skal påvirke Sametinget forøvrig i nevneverdig grad.

Jonsson ønsker heller ikke å ta stilling til om hvorvidt han fortsatt har tillit til Min geaidnus leder, som også er nestleder i Sametingsstyret.

– Fram til jeg får mer informasjon om denne saken så påvirkes ingenting, sier Jonsson.