Hopp til innhold

Skuffet over manglende politisatsing

Venstres forslag om flere politistillinger her i landet fikk ikke flertall under Stortingets behandling i går kveld. Venstres Vera Lysklætt er oppgitt.

Vera Lysklætt, (V)

Vera Lysklætt (V)

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Trygghet forutsetter et aktivt og tilgjengelig politi. Det er så enkelt at da må du ha nok politi, og da trenger vi folk, sier Lysklætt i en pressemelding.

Ville ha 3000 nye stillinger

I forslaget som Stortinget behandlet gikk Venstre inn for 3000 nye politistillinger innen ti år. Partiet ville at politiet øker rekrutteringen av sivile stillinger og politijurister med ca. 90 personer i året, samt å øke opptaket ved Politihøgskolen til ca 550 pr. år. Forslaget ville blant annet gitt ca. 2250 nye politistillinger i distriktene.

– Ap lover sterkere politisatsing, men stemmer mot alle praktiske forslag om styrking. Venstre vil øke antallet stillinger i politiet fordi vi ikke ønsker en vekter-stat, men et tydelig, aktivt og synlig politi, sier Vera Lysklætt.

– Må ta bekymringsmeldinger på alvor

Lysklætt sier at hun har mottatt mange bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund både i Øst- og Vest-Finnmark politidistrikt om konsekvensene av dagens ressursmangel.

– Dette må tas på alvor. Det ønsket Venstre nå å gjøre noe med, men vi fikk altså ikke flertallets støtte, sier en skuffet stortingsrepresentant fra Finnmark.

Lysklætt mener at ressurstilgangen må ta hensyn til de lokale forhold. Sikkerheten til befolkningen må stå i høysetet og den må være den samme om vi bor i Vestfold eller på Finnmarksvidda.

– I Finmark har vi svært store avstander, spredt bosetting og sist men ikke minst - vi har ulike språk og kulturer å ta hensyn til.

Trakk fram Kautokeino spesielt

Under debatten i Stortinget trakk Lysklætt også spesielt fram de vanskelighetene som har vært over lang, lang tid med å besette politistillingene i landets største kommune i areal – i Kautokeino.

– Det er dessverre mange eksempler på at politimangelen vi har her er direkte uansvarlig. I dag er to stillinger besatt og tre er ubesatt. Slik har det vært altfor lenge. Nærmeste politivakt på ettermiddager, netter og i helger er i Alta – som ligger 140 km unna – d.v.s. det blir ei altfor lang utrykningstid, mener Lysklætt.

– Må sikre folk trygghet

Lysklætt sier at det er behov for å se på modellen for ressursfordeling mellom politidistriktene, at opptaket ved politihøyskolen økes og at politiyrket gjøres mer attraktivt.

– Et ønske om mer synlig politi, slik politireformen legger opp til, lar seg ikke kombinere med det å drive kostnadseffektivt i et fylke på størrelse med Finnmark. De store avstandene, den spredte bosettinga og klimaet setter fylket i en helt spesiell situasjon. Vi trenger et mer synlig og tilgjengelig politi - og flere politistillinger - også i Finnmark, for å sikre folk trygghet i hverdagen, avslutter Vera Lysklætt.

Korte nyheter

 • Harila beallemuttus máilmmiolahusa geahččaleamis

  Čáhcesullolaš Kristin Harila lea gorgŋon čieža máilmmi 14 alimus váriid, mat leat 8.000 mehtera meara bajábealde, ja lea dál beallemuttus iežas geahččaleamis olahit máilmmiolahusa.

  Harila áiggošii goargŋut máilmmi 14 alimus vári jahkebeali siskkobealde, ja álggii goargŋumiin cuoŋománo 26.b. Dá lea nuppi geardi go son geahččala olahit dákkár máilmmiolahusa.

  Vuossárgga čuovganeapmái dieđihii Harila doarjujoavku ahte son lea gorgŋon Dhaulagiri vári, mii lea máilmmi čihččet alimus várri. Dhaulagiri lea Himalayas, ja lea 8.167 mehtera meara bajábealde.

  Nimsdai Purja:s dat lea máilmmiolahus dás, go goarkŋui máilmmi alimus váriid, mat leat 8.000 mehtera meara bajábealde 189 beaivvis 2019:s.

 • Balto tok medalje i hver øvelse – ÅM-mester igjen

  Sandra Maria Balto (15) vant sitt fjerde gull under ÅM i Nadderud i Bærum. Det er tredje gangen Balto, som svømmer for Karasjok svømmeklubb, blir ÅM-mester. Det skriver Karasjok svømmeklubb på sosiale medier. Balto tok medalje i alle fem øvelsene hun konkurrerte i – fire gull og ett sølv.

  Dette var Baltos siste stevne for Karasjok svømmeklubb. Nå tar hun en overgang til Bærumsvømmerne, skriver Karasjok svømmeklubb.

  Loga sámegillii.

  Sandra Maria Balto (16) ifra Karasjok er i norgestoppen i sin årsklasse i svømming.
  Foto: Elle Norvang
 • Balto faskii medállja juohke hárjehusas – fas ÅM-meašttir

  Kárášjoga vuojadansearvi vuoddji Sandra Maria Balto (15) vuittii iežas njealját golli ÅM-gilvvuin mat lágiduvvot Nadderudas Bæruma gielddas dán jagi, gos vuoddjit gilvalit earáin geat leat riegádan seamma jagi. Dá lea goalmmát geardi go Balto šaddá ÅM-measttir. Dan čállá Kárášjoga vuojadansearvi sosiála mediain. Balto gilvalii vihtta hárjehusas, ja vuittii njealje golli ja ovtta silbba. Dá ledje Balto maŋimuš gilvvut Kárášjoga vuojadansearvvi ovddas, ovdalgo gilvališgoahtá Bærumsvømmerne ovddas, čállá Kárášjoga vuojadansearvi.

  Les på norsk.

  Sandra Maria Balto (16) er i norgestoppen i svømming i sin årsklasse.
  Foto: Elle Norvang