Ifører seg gjerne lenker igjen

Aksjonslederne fra Alta-kampen mener kampen om å stanse oljeboring i nord er viktigere enn Alta-aksjonen for 30 år siden.

Alta-aksjonen

APs åpning av oljeutredninger i Lofoten får blodet til å boble i de gamle Alta-aksjonistene. Bildet er fra aksjonen for 30 år siden.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Den gang ble kampfellene Alfred Nilsen (80) og Tore Bongo (61) dømt for aksjonene mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget. Nå mener de det er galskap å åpne for oljeleting utenfor Lofoten, skriver Dagsavisen.

Arbeiderpartiet har åpnet for et ja til konsekvensutredning av oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Alfred Nilsen som var leder av folkeaksjonen mot Alta-Kautokeinovassdraget vil nå stanse dette arbeidet.

Taes ikke hensyn til miljøet

Dette må stanses. Fiskeressursene er unike, det finnes ikke noe slikt på verdensbasis, sier Nilsen til Dagsavisen.

– Jeg synes jo det er for jævlig, for å si det på godt nordnorsk, sier Nilsen som fortsatt bor i Alta.

Han forteller til avisa at han husker da det norske oljeeventyret begynte. Den gang var det en allmenn oppfatning om at det skulle trås varsomt. Nå virker det som at denne tankegangen er fullstendig fraværende ifølge Nilsen.

– Det er ganske utrolig at man er villig til å gamble med disse ressursene, fiskeressursene er mer verdt enn den oljen som kan tas opp over en begrenset periode, mener Nilsen som legger trykk på at denne saken er både større og viktigere enn Alta-saken.

Klar for å lenke seg


En annen av aksjonistene, Tore Bongo, jobber nå som lærer i Alta. Han er klar for å iføre seg lenker for å redde Lofoten fra oljebransjens klør.

– Det skal man ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å delta i protestaksjoner. Men spørsmålet er om helsa mi holder, sier Bongo til Dagsavisen.

75 åringen Per Flatberg var informasjonsleder i Alta-aksjonen også han er klar for nye aksjoner. Men han sier til Dagsavisen at sivil ulydighet er siste utvei, og at Alta-konflikten var kostbar både for miljøbevegelsen og myndighetene. Nå håper han statsminister Jens Stoltenberg lytter til dem og legger vekk prestisjen.

Korte nyheter

 • Regjeringen åpner for flere på arrangementer

  – Nå åpnes det for 1500 personer innendørs og 3000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

  Endringen trer i kraft fra i morgen klokka 12 og er i tråd med FHI og Helsedirektoratets anbefalinger. De ble publisert tidligere i kveld.

  Endringen gjelder arrangementer med faste tilsviste plasser.

  I starten av februar vil regjeringa komme tilbake med en ny vurdering av smitteverntiltakene.

  – Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, fortsetter statsråden.

 • Maja Kristine Jåma fikk natur- og miljøpris

  Maja Kristine Jåma ble tildelt Trøndersk natur- og miljøpris. – Dette er stort! Det gir meg mer motivasjon i det jeg brenner for, men det er også en slags bekreftelse på at det man prøve å formidle, når frem. sier Jåma. Maja har stått i stormen i flere vindkrafts saker, og da spesielt Fosen-saken, som er hennes reinbeitedistrikt. Hun har samtidig vernet om den samiske kulturen og retten til å drive den. I debatter har hun løftet frem hvordan vindkraftverk ødelegger naturen og dermed reindriftens eksistensgrunnlag, skrives juryin i sin begrunnelse.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Ronny M. Danielsen
 • Koronaleavvan ii váikkut dearvvašvuođabálvalusaide

  Vaikko omikron-njoammun leavvá Norggas, de ii čuoza suohkaniid dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaide. Dat boahtá ovdan Dearvvašvuođadirektoráhta 3-vahkkosaš rapoarttas.

  174 Norgga suohkana eai logage dálá dilis alddiineaset váilut bargiid ja gelbbolašvuođa, man muđui lea váttis fidnet. 159 suohkana ges dadjet alddiineaset hástalussan gávdnat bargiid.

  Koronavirus
  Foto: CDC