Hopp til innhold

– Ikke behov for et nytt parti

Sametinget blir som et kommunestyre med mange småpartier, sier lederen av Samefolkets parti.

Birger Nymo
Foto: NRK

Samefolkets parti er det eneste samepolitiske partiet i Norge, men har forholdsvis liten oppslutning ved valg.

Nå mener lederen av partiet, Birger Nymo at det ikke bør etableres flere samepolitiske partier.

GULDAL: Birger Nymo

Små grupperinger

Nymo sier dette i forbindelse med etablering av et nytt samepolitisk parti førstkommende lørdag.

HØR:Birger Nymo

– Det er mange nok små grupperinger i Sametinget idag og sakene de fremmer er nærmest som bygdesaker og derfor mener mange at Sametinget kan sammenlignes med et kommunestyre, sier Nymo.

– Kom til oss

Samefolketsparti (SfP) har sitt utspring fra Norske Samers Riksforbund(NSR) og ble etablert for å fremme samenes interesser lokalt. Men personstridigheter førte til et brudd og SfP ble et selvstendig politisk parti.

Partiet har ikke fått den oppslutning de hadde forventet og nå ber lederen om at stifterne av det nye partiet heller kommer til SfP.

– Vi ønsker å bli et stort parti som kan konkurrere med Arbeiderpartiet og NSR i Sametinget og da er vi ikke glade for at det blir etablert et nytt parti som vil konkurrere med oss, sier Birger Nymo.

LES OGSÅ: Kjendiser støtter nytt sameparti

LES OGSÅ: – Parti for gamle samer

Korte nyheter

 • Sametinget tar opp kampen mot elektrifisering

  I en felles pressemelding skriver Norske Samer Riksforbund (NSR), Senterpartiet (SP) og Johttisápmelaččaid Listu (JSL) at Sametinget har besluttet å ta opp kampen mot regjeringens vedtak om elektrifisering av Melkøya-anlegget med kraft fra land.

  De mener at vedtaket er i sterk konflikt med utviklingsmulighetene både i Finnmark og for samisk kultur og samfunn.

  – Det er en kamp for våre grunnleggende rettigheter. Det er verken kontroversielt eller unaturlig å vurdere slike skritt dersom man mener regjeringen har brutt sine forpliktelser.

  Det sier Beaska Niillas (NSR), som mener at de har en plikt til å forsvare samenes rettigheter.

  Sametinget har bedt regjeringen om å trekke tilbake vedtaket om elektrifisering av Melkøya-anlegget med kraft fra land og neber at det er et brudd på konsultasjonsforpliktelsene.

  – Dette vedtaket er gjort uten å vurdere alternative løsninger for CO2-reduksjon eller samfunnsøkonomiske konsekvenser, og det bryter med våre rettigheter til konsultasjon, sier Elisabeth Erke (SP).

  John Mathis Utsi (JSL) mener at de ikke har annen mulighet enn å be Sametingsrådet vurdere rettslige skritt for å bestride vedtaket.

  – Å ignorere våre rettigheter og konsultere oss via SMS to dager etter kunngjøringen er uakseptabelt. Vi må stå opp mot slike overtramp.

 • NAV: Buozalmasjávkan lassána psyhkalaš gillámušaid geažil

  Les på norsk.

  Ođđa logut NAV:as čájehit ahte doavttirdieđihuvvon jávkan psyhkalaš gillámušaid geažil lassánii vuosttáš oasis 2024:is. Erenoamážiid nuoraid gaskkas, 30 proseantta 25-29 jahkásaččaid jávkamis lea psyhkalaš gillámušaid geažil.

  – Buozalmasjávkan psyhkalaš gillámušaid geažil lea veahážiid mielde lassánan 2005 rájes, muhto daid maŋemus jagiid mii leat oaidnán stuora lassáneami. 2019:i rájes lea buozalmasjávkan psyhkalaš gillámušaiguin lassánan 44 proseanttain, dadjá bargo- ja čálgodirektevra Hans Christian Holte.

  Dat lea maid diagnosajoavku mas buozalmasjávkan gaskamearálaččat bistá guhkimus, ja lassáneapmi olbmuin dain buozalmasjávkandiagnosain váikkuha danin buohcanjávkamii olu ja guhkes áigái.

  Finnmárkkus lea buozalmasjávkan 7,3 proseanta, mii lea nubbin alimus buozalmasjávkan riikkas, maŋŋel Østfolda. Romsa juogada goalmmát saji Nordlánddain.

  Muđui riikkas lea buozalmasjávkan 6,2 proseanta.

 • Nav: Sykefravær grunnet psykiske lidelser øker

  Nye tall fra Nav viser at legemeldte fravær med psykiske lidelser økte i første del av 2024. Spesielt blant de unge, hvor 30 prosent av fraværet til 25-29 åringene skyldes psykiske lidelser.

  – Sykefravær grunnet psykiske lidelser har økt gradvis helt siden 2005, men de siste årene har vi sett en brattere stigning. Siden 2019 har sykefravær med psykiske lidelser økt med 44 prosent, sier sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

  Sykefravær med psykiske lidelser er diagnosegruppen med lengst gjennomsnittlig varighet, og økning i antall personer med disse sykefraværsdiagnosene påvirker derfor sykefraværet i lang tid og i stor grad.