– Ikke behov for et nytt parti

Sametinget blir som et kommunestyre med mange småpartier, sier lederen av Samefolkets parti.

Birger Nymo
Foto: NRK

Samefolkets parti er det eneste samepolitiske partiet i Norge, men har forholdsvis liten oppslutning ved valg.

Nå mener lederen av partiet, Birger Nymo at det ikke bør etableres flere samepolitiske partier.

GULDAL: Birger Nymo

Små grupperinger

Nymo sier dette i forbindelse med etablering av et nytt samepolitisk parti førstkommende lørdag.

HØR:Birger Nymo

– Det er mange nok små grupperinger i Sametinget idag og sakene de fremmer er nærmest som bygdesaker og derfor mener mange at Sametinget kan sammenlignes med et kommunestyre, sier Nymo.

– Kom til oss

Samefolketsparti (SfP) har sitt utspring fra Norske Samers Riksforbund(NSR) og ble etablert for å fremme samenes interesser lokalt. Men personstridigheter førte til et brudd og SfP ble et selvstendig politisk parti.

Partiet har ikke fått den oppslutning de hadde forventet og nå ber lederen om at stifterne av det nye partiet heller kommer til SfP.

– Vi ønsker å bli et stort parti som kan konkurrere med Arbeiderpartiet og NSR i Sametinget og da er vi ikke glade for at det blir etablert et nytt parti som vil konkurrere med oss, sier Birger Nymo.

LES OGSÅ: Kjendiser støtter nytt sameparti

LES OGSÅ: – Parti for gamle samer