– Parti for gamle samer

Nytt samepolitisk parti skal fremme de eldres kunnskaper og forståelse om naturen i Sametinget.

Sametinget
Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

– Sametinget har distansert seg fra den vanlige samen, de behandler saker som ikke opptar folk flest, det sier forsker Laila Susanne Vars.

Laila Susanne Vars

Forsker og partistifter Laila Susanne Vars.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Hun og andre samfunnsinteresserte vil kommende lørdag stifte et nytt politisk parti. Partiet skal ivareta gamle samiske tradisjoner.

GULDAL: Laila Susanne Vars

Positive og fredelige

– Vi ønsker at det i Sametinget blir lagt mer vekt på de gamle samiske tradisjoner og måter som ble brukt til å løse problemer på. Vars sier at det må mer positiv tenking og engasjement fra Sametinget.

HØR:Laila Susanne Vars

– Mange oppfatter Sametinget som en institusjon som er i mot det meste og protesterer ofte mot et eller annet og er kravstore. Våre eldre fant alltid på løsninger i forståelse med hverandre enten det var høsting av naturen eller andre samfunnsspørsmål, sier Laila Susanne Vars.

Árjjá - den innsatsvillige

Navnet på partiet skal gjenspeile arbeidet til de som engasjerer seg for å ivareta samiske tradisjoner i samiske bygder.

– Vi tror på stor opplsutning om vårt parti og politikk. Først og fremst vil samene i små bygdesamfunn oppdage at vi fremmer deres interresser, sier Vars.

– Finnmarksloven er god

Laila Susanne Vars har vært rådgiver for Sametinget i forbindelsen med finnmarksloven og hun synes det er trist at folk i Finnmark ser på loven som et problem.

– Loven må brukes som en løsning og ikke sees på som et problem, og vårt parti vil bruken loven til å trygge små bygdesamfunn, sier forsker Vars.