Kjendiser støtter nytt sameparti

Jurist Ande Somby, journalist og student Ann-Irene Buljo og tidligere journalist Liv Inger Somby vil ha et nytt samepolitisk alternativ.

Ande Somby

Jurist Ande Somby

Foto: NRK

Felles for disse tre profilerte samene er at de er medlemmer i Facebook-gruppen Árja.

Árja er navnet på det nye samepolitiske partiet som stiftes lørdag. Initiativtaker er juristen og doktorgradsstipendiat Laila Susanne Vars, selv fra bygda Láhpoluoppal i Kautokeino.

– For bygdefolk

I Facebook-beskrivelsen av det nye partiet heter det blant annet det nye alternativet er "for bygdefolk som vil bo i bygda".

Til NRK Sámi Radio sa Laila Susanne Vars i går at Sametinget har distansert seg fra folk flest.

– De behandler ikke saker som opptar folk flest, sa hun.

Árja skal ha sterke meninger, men et varmt hjerte ifølge beskrivelsen på Facebook.

Så langt har tilsammen ti personer blitt medlemmer i Árjas-gruppe. 90 har fått forespørsel om medlemskap i Facebook-gruppen.

Liv Inger Somby har vært mangeårig journalist i NRK Sámi Radio og har også dekket politiske saker. Nå er hun seniorrådgiver i Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter. Hun har permisjon fra NRK Sámi Radio.

Ann-Irene Buljo er i dag student i Oslo, men jobber som frilansjournalist blant annet for NRK Sámi Radio.

Verken Liv Inger Somby eller Ann-Irene Buljo ønsker å gi noen kommentarer til sameradioen.

Men det gjør Ande Somby:

– Jeg ønsker det nye partiet hjertelig velkommen. Jo flere partier, jo mer levende debatter kan vi få. Dette vil gavne demokratiet i Sápmi, sier Somby.

– Men jeg har ennå ikke bestemt meg om å jeg skal bli medlem.