Hopp til innhold

– Sametinget bør ikke bli aksjonsorientert

– Sametinget er ikke tjent med aksjoner mot regjeringens forslag til en ny minerallov, mener Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Alf E. Jakobsen.

Alf E. Jakobsen

Stortingsrepresentant Alf E. Jakobsen

Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

I går gikk Stortingets næringskomite inn for regjeringens forslag til en ny minerallov. Også komiteen avviste kravet fra Sametinget om en egen vederlagsordning for urfolk i forbindelse med mineralutvinning i samiske områder.

NSR-leder Aili Keskitalo har tidligere krevd at Sametinget markerer sin motstand mot Stortinget og regjeringen på grunn av mineralloven.

– Bør tenke seg vel om

Stortingsrepresentant fra Finnmark Ap Alf E. Jakobseen sier at Sametinget ikke bør bli for aksjonsorientert i denne saken.

– Det er selvfølgelig ikke gunstig at man har uenighet om saker. Jeg vil appellere til Sametinget om at de bør tenke seg vel om før de gjøres om til en aksjonsgruppe, og jeg tror at man selv ser at det vil være fornuftig å ha en dialog med myndighetene framfor å aksjonere.

– Mulig å leve med uenigheten

Han sier at det ikke er ukjent at Finnmark Arbeiderparti har hatt sitt veldig klare syn på at de vil ha forhøyet grunnavgift, mens Arbeiderpartiets sametingsgruppe har villet ha urfolksavgift.

– Jeg mener at det er en uenighet som det er fullt mulig å leve med og at dette kommer til å bli en god minerallov for Finnmark.

– Men Sametinget må tydeligvis vike her?

– Ja, på et punkt har regjeringen fattet en beslutning som ikke er i tråd med Sametingets ønsker. På etnisk grunnlag har man ikke gått inn for det, for det har også prinsipiell betydning for andre ressurser i Finnmark.

– Kan regjeringen og Arbeiderpartiet være kjent med at det i FN-sammenheng finnes eksperter som sier at dette er i strid med folkeretten?

– Jeg har registrert at det er ulikt syn på spørsmålet rundt folkeretten, jeg mener at det ikke er det, men jeg registrerer at det er andre som sikkert kan mer om det enn jeg, som er delt i synet.

Korte nyheter

 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Kraftige tordenbyger i deler av Troms og Finnmark

  Meteorologisk institutt melder på Twitter at det går noen kraftige tordenbyger i Troms og Finnmark på søndagsettermiddag.

  De skriver at regnbygene blir man trolig ikke helt kvitt med det første.

  – Men et og annet solgløtt er det mellom bygene. Tordenværet gir seg utover kvelden.

  Lynkart over Troms og Finnmark søndag 27. mai.
  Foto: Meteorologisk institutt