– Ikke nytt plenum

– Vi trenger ikke noe ekstraordinært plenumsmøte etter at mineralloven er ferdigbehandlet i Stortinget, sier sametingspresident Egil Olli.

Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Dessuten tror jeg det blir knapt med tid til å kunne holde noe plenumsmøte før valget, sier Olli.

Parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo
Foto: Piera Balto / NRK

Det var parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo, som foreslo et ekstraordinært sametingsmøte i tilknytning til den nye mineralloven.

GULDAL: Ii šatta liige čoahkkin

- I motsetning til Olli er vi i NSR mer skeptiske til regjeringens arbeid med loven, sier Keskitalo.