Hopp til innhold

– Går inn for samarbeid med NSR

Landsmøtet til Samefolkets parti, SáB går inn for samarbeid med Norske Samers Riksforbund i forbindelse med Sametingsvalget neste år.

Birger Nymo
Foto: NRK

Flertallet i SáB ønsker samarbeid med NSR.

Tror det gagner SáB

Leder Birger Nymo i Samefolkets Parti er glad for at flertallet på landsmøtet i Kirkenes i helga gikk inn for avtalen med NSR, om Sametingsvalget i 2009.

Hør Birger Nymo om avtalen med NSR

– Jeg er glad for at SáB støtter avtalen, som er forhandlet frem med Norske Samers Riksforbund (NSR), sier leder Birger Nymo i SáB.

Denne avtalen gir grunnlag for et videre samarbeid mellom partene, som skal signalisere for velgerne at de ønsker å etablere posisjonsgruppe på Sametinget etter valget i 2009.

Partene forplikter seg etter forholdstall etter valget å vurdere behovet for å trekke inn øvrige grupperinger i samarbeidskoalisjonen.

Ønsket ikke avtalen

Lokallaget til samefolkets Parti i Karasjok var en av lokallagene som ikke ønsket denne avtalen med Norske Samers Riksforbund.

– Vi mener at man ikke lager slike avtaler før valget, men kommer inn på samarbeid etter valgresultatet, sier leder Olav Sara Nikkinen i Karasjok SáB.

Hør Olav Sara Nikkinen om NSR-avtalen

Gula Olav Sara Nikkinena NSR-šiehtadusa birra

Vil samarbeide

Karasjok SáB vil følge flertallets avgjørelse i denne saken, og gjennomgå avtalen på ny.

– Vi vil prøve å få det beste ut av samarbeidsavtalen med NSR, men landsmøtet til Norske Samers Riksforbund har ikke godkjent dette samarbeidet ennu, forklarer Olav Sara Nikkinen.

Leder Birger Nymo tror at samarbeidet med NSR også vil hjelpe SáB i valgkampen.

Nymo fortsetter

På landsmøtet i Kirkenes i helga, ble Birger Nymo valgt som leder for de to neste årene. Med seg i styret har han Elfrid Boine som nestleder. Solbjørg Ravdna, Jon Nystad og Sten Olav Heahtta er styremedlemmer i SáB.

Korte nyheter

 • Almmolaš suohkanluohti mearriduvvon

  Les på norsk.

  Gáivuona suohkanstivra mearridii geassemánu 20. b ahte luohti «Gáivuotna - Kåfjord» man Herman Rundberg lea bidjan galgá leat suohkana almmolaš luohti.

  Svein Leiros, gii buvttii evttohusa almmolaš luođi birra, dadjá ahte dát lea hirbmat stuorra ášši.

  – Dat ahte mii oažžut almmolaš Gáivuonluođi lea mielde loktemin ja čalmmustahttimin sámi kultuvrra, lea maid hui buorre go mis leat dakkár ambassadevrat nu go Herman Rundberg, dadjá Leiros NRKii.

  Luohtebiddji Herman Rundberg lea ilus go luohti lea mearriduvvon suohkanluohtin.

  – Ii leat čiegus ášši ahte Gáivuonas lea leamaš guhkes ja muhtin muddui hástaleaddji mátki min mearrasámi identitehtain, mátki mas mun leamaš oassin 90-logu rájes. Historjjálaš perspektiivvas de mearkkaša dát issoras olu midjiide. Dát lea dohkkeheapmi álbmogis. Ja dovdo dego ahte leat lávken máŋga lávkki ovddasguvlui, dadjá Rundberg NRKii.

  Ovdalaččas lea almmolaš suohkanluođi evttohus bohciidahttán garra digaštallamiid Gáivuonas (ášši dárogillii.)

  Herman Rundberg
  Foto: Carl Christian Lein Størmer / Pressebilde
 • Kåfjord kommune med ofisiell kommunejoik

  Loga sámegillii.

  «Gáivuotna - Kåfjord» av Herman Rundberg er Kåfjord kommunes offisielle joik. Det bestemte kommunestyret torsdag 20. juni.

  Svein Leiros, som står bak forslaget om offisiell kommunejoik, syns det er fantastisk stort.

  – Det å få en offisiell Kåfjordjoik er med på å løfte og synliggjøre den samiske kulturen, også er det utrolig stort at vi har sånne ambassadører som Herman Rundberg i lag med oss, sier Leiros til NRK.

  Joikens komponist Herman Rundberg er rørt og glad for at joiken er vedtatt som kommunejoik.

  – Det er ikke noen hemmelighet at det har vært en lang og til dels utfordrende reise med vår sjøsamiske identitet i Gáivuotna-Kåfjord, en reise jeg har vært en del av siden starten av 90-tallet. Så i historisk perspektiv betyr dette så enormt mye for oss. Det er en anerkjennelse i folket. Og det føles som vi har kommet mange steg lengre, sier Rundberg til NRK.

  Tidligere har forslaget om offisiell kommunejoik skapt heftig debatt i Kåfjord.

  Skilt Kåfjord kommune - samisk, norsk, kvensk
  Foto: Laila Lanes / NRK
 • Dihtorat hállet dál julevsámegiela

  Les på norsk.

  Romssa universitehta almmuha ođđa hállansyntesa julevsámegillii. Dan dieđihit preassadieđáhusas.

  Hállansyntesa lea funkšuvdna mii jitnosit lohká teavstta digitála rusttegis ja lea deaŧalaš veahkkeneavvu olbmuide geain leat lohkan- ja čállinváttisvuođat dahje oaidninváttut.

  – Sámegielat leat ceavzán dáruiduhttima danne go mii leat hállan dáid gielaid bearrašiiddámetguin priváhta ruovttuin. Odne oažžu rusttegiid giella eambbo ja eambbo saji dákkár oktavuođain. Ruovttus mun jo hálan Sirin iPhones, Sonos-skájanasan ja iežan biillain, ja hálan dárogiela ja eŋgelasgiela dáid rusttegiin, dadjá Inga Lill Sigga Mikkelsen, váldoinšenevra Divvun giellabálvalusas UiTs.

  Hállansyntesa bokte sávvet ahte sáhttet leat mielde seailluheamen julevsámegiela.

  – Go mii dál almmuhat julevsámegielat hállansyntesa de lea dat stuorra lávki rivttes guvlui ja ovdáneapmi mii addá munnje doaivaga boahtteáigái, dadjá Mikkelsen.

  Almmuheapmi lea Stormen sámi guovddážis Bådådjos geassemánu 25. beaivvi.

  Språkviter Inga Lill Sigga Mikkelsen.
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK