– Går inn for samarbeid med NSR

Landsmøtet til Samefolkets parti, SáB går inn for samarbeid med Norske Samers Riksforbund i forbindelse med Sametingsvalget neste år.

Birger Nymo
Foto: NRK

Flertallet i SáB ønsker samarbeid med NSR.

Tror det gagner SáB

Leder Birger Nymo i Samefolkets Parti er glad for at flertallet på landsmøtet i Kirkenes i helga gikk inn for avtalen med NSR, om Sametingsvalget i 2009.

Hør Birger Nymo om avtalen med NSR

– Jeg er glad for at SáB støtter avtalen, som er forhandlet frem med Norske Samers Riksforbund (NSR), sier leder Birger Nymo i SáB.

Denne avtalen gir grunnlag for et videre samarbeid mellom partene, som skal signalisere for velgerne at de ønsker å etablere posisjonsgruppe på Sametinget etter valget i 2009.

Partene forplikter seg etter forholdstall etter valget å vurdere behovet for å trekke inn øvrige grupperinger i samarbeidskoalisjonen.

Ønsket ikke avtalen

Lokallaget til samefolkets Parti i Karasjok var en av lokallagene som ikke ønsket denne avtalen med Norske Samers Riksforbund.

– Vi mener at man ikke lager slike avtaler før valget, men kommer inn på samarbeid etter valgresultatet, sier leder Olav Sara Nikkinen i Karasjok SáB.

Hør Olav Sara Nikkinen om NSR-avtalen

Gula Olav Sara Nikkinena NSR-šiehtadusa birra

Vil samarbeide

Karasjok SáB vil følge flertallets avgjørelse i denne saken, og gjennomgå avtalen på ny.

– Vi vil prøve å få det beste ut av samarbeidsavtalen med NSR, men landsmøtet til Norske Samers Riksforbund har ikke godkjent dette samarbeidet ennu, forklarer Olav Sara Nikkinen.

Leder Birger Nymo tror at samarbeidet med NSR også vil hjelpe SáB i valgkampen.

Nymo fortsetter

På landsmøtet i Kirkenes i helga, ble Birger Nymo valgt som leder for de to neste årene. Med seg i styret har han Elfrid Boine som nestleder. Solbjørg Ravdna, Jon Nystad og Sten Olav Heahtta er styremedlemmer i SáB.