NRK Meny
Normal

– Fylkesmannen lurte oss

Soveig Boine Nikkinen mener Fylkesmannen opptrådte uredelig under arbeidet med utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark.

Solveig Boine Nikkinen

- Alt arbeidet vi la ned over fler år, ble forkastet av Fylkesmannen, sier en skuffet Solveig Boine Nikkinen.

Foto: Mika Saijets / NRK

Solveig Boine Nikkinen representerte Sametinget og Karasjok kommune i arbeidsutvalget for utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark.

Hun er svært skuffet over Fylkesmannens endelige forslag om å utvide nasjonalparken:

– Forkastet alt arbeidet

Solveig Boine Nikkinen mener at arbeidsutvalget kun var bortkastet bruk av ressurser. Fem personer jobbet over flere år med dette, likevel forkastet Fylkesmannen alt arbeidet som ble gjort:

– Jeg er skuffet fordi vi hadde lagt så mye ressurser i det arbeidet vi har gjort. Gjennom møtene med fylkesmannen var vi enige om det meste, og samstemmige i de fleste paragrafene vi foreslo til nye restriksjoner for eksisterende nasjonalpark.

– Men så snudde likevel Fylkesmannen helt om, og forkastet alt arbeidet vi hadde gjort, sier en svært skuffet Nikkinen til NRK.

– For stå for vår egen regning

Ørjan Jenssen

Ørjan Jenssen minner om at den endelige avgjørelsen faller i Stortinget.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Seksjonsleder hos Fylkesmannen i Finnmark, Ørjan Jensen, understreker at det er opp til Regjeringen å ta den endelige beslutningen.

Samtidig vedkjenner han at Fylkesmannen fremla et annet forslag enn det som det ovennevnte arbeidsutvalget jobbet frem :

– Det er en tilrådning som står for våres regning, og som ikke er arbeidsutvalgets tilrådning, sier Ørjan Jenssen til NRK.

Hør saken på samisk her: