Hopp til innhold

Historien gjennom en legende

Anne Kirste Aikio (26) har i en mastergradsoppgave valgt å fortelle moderne samisk historie gjennom arbeidet til journalisten og dokumentaristen Johs. Kalvemo.

Anne Kirste Aikio

Anne Kirste Aikios mastergradsoppgave er kalt 'En moderne medieforteller'.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er et forholdsvis stort arbeid jeg har begitt meg ut på. Jeg forsker på Johs. Kalvemo sine dokumentarer. Da jeg startet med dette kunne jeg ikke forestille meg hvor mye han egentlig har laget. Etter å ha funnet ut at han har en enorm produksjon, så valgte jeg å begrense forskningen til bare å gjelde hans lengre dokumentarer, forklarer forsker Anne Kirste Aikio.

Den unge forskeren fra Enare studerer ved Giellagas instituttet ved Universitetet i Uleåborg i Finland. Hun tar hovedfag i kulturforståelse og studerer i tillegg filmkunnskap.

Mastergradsoppgaven har fått arbeidstittelen "En moderne medieforteller" og skal være ferdig om cirka en måned. Det ferdige produktet blir på 80-90 sider. Hun har konsentrert forskningen om Kalvemos produksjon i perioden 1986-2003. Til sammen blir det mer enn 30 filmer.

– En av vår tids viktigste fortellere

Aikio synes det var naturlig for henne å velge nettopp Johs. Kalvemo som objekt for denne forskningen.

Anne Kirste Aikio

Anne Kiste Aikio under årets 'Skábmagovat' filmfestival i Enare.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg har lenge fulgt med på det som skjer i den samiske medieverden og hans arbeid. Han er en viktig forteller og han har gjort så mye. Dette arbeidet er blitt gjort så bra og det har fått en så stor innvirkning på samtiden hans, sier Aikio.

Forskeren mener at hun gjennom å fortelle om Kalvemos arbeid også kan fortelle om viktige hendelser og personer i moderne samisk historie.

– Han har vært tilstede som journalist stort sett ved de fleste historiske samiske hendelsene, som har skjedd de siste tiårene. Derfor er det så interessant å forske på hva han har fortalt i forbindelse med disse hendelsene, legger Aikio til.

– En stor ære

Johs. Kalvemo selv er stolt over at noen har tatt seg bryet med å forske på hans arbeid som journalist og dokumenatarist.

Johs. Kalvemo

Johs. Kalvemo (61).

Foto: Anne Olli

– Det er en stor ære og det gjør en aldrende mann glad at noen ser en stor verdi i det arbeidet jeg har gjort som journalist i løpet av de siste førti årene, sier en stolt Johs. Kalvemo.

Forskeren sier at du er en av de viktigste historiefortellerne i vår tid. Hva sier du til en slik beskrivelse av deg selv?

– Ja, jeg tror at det finnes mange flere samer i vår tid som har fortalt om vårt liv, men siden hun uttaler det så skulle man nesten tro at jeg skulle bli høy på pæra. Men jeg vil bare takke for de vakre ordene, sier en ydmyk Johs. Kalvemo.

– Store forandringer i Kalvemos fortellinger

Anne Kirste Aikio sier at Johs. Kalvemos arbeid dokumenterer de enorme endringene som har skjedd i det samiske samfunnet i den tiden han har gjort sitt arbeid som journalist og dokumentarist. Hans fortellerstil har også endret seg mye gjennom tiden.

Kautokeino-opprøret

Johs. Kalvemo laget en dokumentar om Kautokeino-opprøret før Nils Gaups kjente film om samme tema kom.

Foto: Rubicon

– På 1980-tallet var det veldig vanlig for samene å bruke en slags offer-retorikk i samfunnsdebatten. "Samene er ofrene", "Samene blir misbrukt i turismen", "Slik tok de Sameland". Det var veldig vanlig da, og Kalvemo var også med på å sette samene i denne rollen. Samene var da et klagende folk, forklarer Aikio.

Hun sier at samenes rolle i samfunnsdebatten har forandret seg betraktelig i løpet av de siste årene.

– Det har skjedd en utvikling, og temavalgene er også endret. Nå er det ikke lenger viktig å legge skylda på folk utenfor det samiske samfunnet. På 1990- og 2000-tallet har han også fortalt mye om samisk kunst og kultur. Blant annet har han portrettert Áillohaš (Nils-Aslak Valkeapää), sier Aikio.

Men offer-retorikken har ikke blitt helt borte.

– I den siste filmen jeg har analysert, "Čiegus ballu", er offer-retorikken tilbake. Samene er selvsagt ofre siden de ble overvåket, men nå var ikke samene lenger stakkarer på samme måte som i Kalvemos tidligere dokumentarer, forklarer Aikio.

Korte nyheter

 • Čoahkkinastet Brusselis dán vahkku

  Dán vahkku deaivvadit buot golmma Sámedikkiid ovddasteaddjit ja sámeráđi EU- kommišuvdna Brusselis, Belgias gaskavahkus bearjadahkii.

  Deaivvademiin áigot buoridit ja ovddidit EU-kommišuvnna ovttasbarggu sámedikkiiguin ja sámi álbmogiin.

  Sámi parlamentáralaš ráđi sivraláhttu Anni Koivisto muitala eambbo dan birra dás:

 • Rahpet dáiddačájáhusa mas Áillohačča dáidda

  Álttá dáiddáriidsearvi ráhpá njukčamánu 23 b. čájáhusa mas čájehit Áillohačča (Nils Aslak Valkeapää) dáidaga. Čájáhusas čájehit sii osiid guovtti čoakkáldagaid maid Áillohaš skeŋkii Guovdageainnu ja Omasvuona suohkaniidda, muhtin tevnnegiid ja birrasiid 25 málagovaid.

  Čájáhusa kuráhtor Hilde Skancke Pedersen muitala ahte son lea ilus ahte Álttá dáiddáriidsearvvis lea beroštupmi čájehit Áillohačča dáidagiid.

  – Lea hui dehálaš ahte su dáidda čájehuvvo ođđa buolvvaide, maiddái Finnmárkkus.

  Čájáhus lea rabas njukčamánu 23 b. gitta cuoŋománo 15 b. Rahpanbeaivvi doallá maiddai professor sámi kultuvrras ja girjjálašvuođas Harald Gaski logaldallama Áillohačča eallima ja dáidaga birra.

  Nils-Aslak Valkeapää (1943–2001)
  Foto: Unto Järvinen / HS / Unto Järvinen / HS
 • Sámi pop konsearta Munch-museas

  Bearjadaga njukčamánu 24 b. čuojaheaba Katarina Barruk ja Elina Waage Mikalsen konsearta Munch-museas.

  Munch live dáiddalaš jođiheaddji Ingrid Moe muitala ahte sis lea mihttu loktet dálááigge ođasmahtti dáiddáriid ja musihkkáriid.

  – Katarina Barruk lea dehálaš ođđa jietna Norgga pop-musihkas. Son lávlu áitojuvvon ubmisámegillii ja ráhkada sierralágán musihkalaš lanja hearkivuođas ja nanusvuođas.

  Moe muitala ahte geahččit sáhttet vuordit fámolaš pop-konseartta.

  Katarina Barruk muitala iežas illudit konsertii.

  – Lean hui ilus ahte Munch háliida searvat dán prošektii. Dat mearkkaša olu, go ii leat dávjá ahte sihke ubmi- ja mearrasámi kultuvrrat leat seamma lávddis oktanaga, čilge Barruk.

  Katarina Barruk sitter med beina i kors i skogen. Håret er flettet inn med samisk pynt.
  Foto: Sara Berglund / Sara Berglund