– En skandale når psykatritilbud på nytt trues med nedlegging

– Finnmark Helse driver med psykologisk krigføring mot psykiatrien i Finnmark, mener ordfører Frank Ingilæ i Tana.

Frank Ingilæ på ordførerkontoret

Ordfører Frank Ingilæ finner ingen logikk i å legge ned Døgnenheten i Tana innen psykisk helsevern og rus i Øst-Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Han er forbannet på at Finnmarkssykehuset for andre gang på få år nå foreslår å legge ned psykiatritilbudet i Tana i Øst-Finnmark.

– Dette er en skandale, mener Ingilæ.

Siste gang Døgnenheten i Tana ble truet med nedleggelser var i 2011. Dette førte til store protester i Øst-Finnmark, og senest for ett år siden slo Finnmarkssykehuset fast at den bør bestå og videreutvikles. Men nå har Finnmarkssykehuset på nytt igjen trukket fram nedleggelesespøkelsen.

Det er denne vinglinga fram og tilbake som tanaordføreren mener er en form for psykologisk krigføring mot psykiatrien i Finnmark.

– Det er sterke ord, men fullt dekkende: Den ene dagen blir institusjonen truet med å bli lagt ned. Neste dag blir den fredet. Så venter man litt og sier at den likevel ikke kan bestå. Slik holder man på med nesten alle psykiatriinstitusjoner i Finnmark.

Fornyet kampvilje

Ordfører Frank Ingilæ gjør det klart at han ikke lar seg bli knekket av denne psykologiske krigføringen.

– Også denne gangen skal vi vinne denne kampen. Det finnes nemlig ingen fornuft å legge ned en velfungerende institusjon for å bygge opp noe nytt et annet sted, svarer Ingilæ.

Tre alternativer

Ledelsen i Finnmarskssykehuset har listet opp tre ulike alternativer for et framtidig psykiatrisk tilbud i Øst-Finnmark.

  1. Flytte døgntilbudet fra Tana til Nye Kirkenes sykehus eventuelt til annet bygg.
  2. Flytte deler av døgntilbudet til Nye Kirkenes sykehus, mens de resterende flyttes til Karasjok.
  3. Flytte døgntilbudet til Karasjok.

Vi har ikke lyktes å få kommentarer fra styreleder Ulf Syversen. Men nestleder Kristin Rajala forteller at det er økonomiske årsaker som er bakgrunnen for forslaget.

– Vi står overfor store investeringer i tida fremover. I den forbindelse er vi tvunget til å lete etter sparetiltak, forklarer nestleder i Finnmarkssykehuset, Kristin Rajala.

Hun ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer før det foreligger et endelig vedtak.

Milliardinvestering

Planen er å bygge nye sykehus i Kirkenes og Hammerfest, og et «minisykehus» i Alta. Prosjektet i Alta har fått navnet «Alta nærsykehus».

Planen i Karasjok er å samlokalisere Samisk Spesialistsenter og Samisk Nasjonalt kompetansesenter - psykisk helse (SANKS). På den måten samles store deler av den helsefaglige kompetansen i Karasjok under paraplyen Samisk Helsepark .

De totale investeringskostnadene vil være i milliardklasse. Styret og administrasjonen avholder et seminar i Tromsø i dag. Her vil ulike sparetiltak bli vurdert, men endelig vedtak vil tidligst skje på styremøtet 3. desember i forbindelse med budsjettbehandling.

– Konsekvensene ved å legge ned døgnenheten i Tana, er et dårligere tilbud for folk i Øst-Finnmark som trenger psykologis hjelp, mener ordfører Frank Ingilæ.

– Reisekostnadene vil øke

De lange avstandene i Øst-Finnmark gjør ikke utfordringene mindre. Allerede i dag har Helse Finnmark store reisekostnader i forbindelse med pasientskyss.

– Reisekostnadene vil få en dramatisk økning dersom pasienter skal få enda lengere reisevei for å få nødvendig hjelp, svarer ordføreren.

– Hva kan du som ordfører gjøre i denne saka?

– Jeg vil be styret tenke seg nøye om før man legger ned en velfungerende institusjon, svarer ordfører Frank Ingilæ.