– Dyrebeskyttelsen tar feil

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara er uenig i kritikken som Dyrebeskyttelsen har rettet mot reindriftsutøvere.

NBRa jođiheaddji Nils Henrik Sara
Foto: NRK Sámi Radio / NRK

Dyrebeskyttelsen mener at tilstanden til mange av dyrene som transporteres er så dårlige at de dør under transport.

Kritikken kommer etter at 16 rein døde etter trailertransport fra Kautokeino til Sørøya.

Nils Henrik Sara mener at reindriftsutøverne selv er de beste til å vurdere reinsdyrenes helse.

– En reindriftsutøver vet ikke alltid hvor lenge et reinsdyr har vært uten mat når de blir funnet. Men en reindriftsutøver klarer raskt å anslå om et dyr lider og om det skal avlives, sier Sara.

Seniorinspektør enig

Seniorinspektør i Mattilsynet, Sofus L. Olsen sier at det er reineierne selv som er de beste til å vurdere tilstanden til reinsdyrene sine.

Dette var også konklusjonen etter et møte i 2006 hvor reinbeitedistriktene i området, reindriftsforvaltningen i Øst- og Vest-Finnmark, reinpolitiet, dyrevernnemnda og Mattilsynet deltok.

LES OGSÅ: – Det er helt uakseptabelt

LES OGSÅ: Dårlige beiteforhold i Indre-Finnmark

GULDAL: SENIORINSPEKTØR SOFUS L. OLSEN JA NBR JOÐIHEADDJI NILS HENRIK SARA