NRK Meny
Normal

– Det var morsomt å være tiltalt

Ti år har gått siden Ivar Utsi satt på tiltalebenken. Dette ble en historisk begivenhet. Dommer, aktor, forsvar – og den tiltalte – snakket samisk. I dag feiret Indre Finnmark tingrett jubileet.

Ivar Utsi (t.h.) og advokat Hjallis Bakke

17. februar 2004: Ivar Utsi (t.h.) i Indre Finnmark tingrett sammen med sin forsvarer, advokat Hjallis Bakke.

Foto: Issát Utsi / Ávvir

– Det ble etter hvert morsomt, forteller Ivar Utsi til NRK i dag.

I dag var imidlertid ikke kautokeinomannen blant gjestene da Indre Finnmark tingrett markerte 10 års jubileet med prominente gjester fra Lov-og-rett-Norge.

Blant gjestene var heller ingen andre som har møtt som tiltalte i de 2811 straffesakene som har kommet inn til tingretten.

Den første på tiltalebenken

Den aller første var en 24-åring fra Tana. Den unge mannen blir altså historisk. Han skal Indre Finnmark tingrett – den nye tingretten – enten frikjenne eller dømme.

22. januar 2004 møter han opp. Omlag to år tidligere hadde han vært ute på den lokale puben, blitt full og tatt av politiet med på helsesenteret for legesjekk. Der skjer det noe han ikke husker mye av. Et brannslukningsapparat, et bilde, en blomst og en stol er ødelagt. I tillegg er gulvbelegget ødelagt.

– Ikke skyldig, svarer mannen på tiltalen. Det er dommer, sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors som er rettens administrator. Ved siden av seg har han meddommerne Isak J. Turi og Regine Eriksen. Den første rettssaken gjennomføres på Tana rådhus. Det nye tinghuset er ennå ikke ferdig.

Den da 24 år gamle mannen blir funnet skyldig og dømt til å betale en bot på 2000 kr, en erstatning på 2700 kr og 2000 kr i saksomkostninger.

Artikkelen fortsetter under videoklippet

Sorenskriver Finn-Arne Selfors forteller om den unike saken fra februar 2004.

Sorenskriver Finn-Arne Selfors.

Dommeren stilte i kofte

Noen uker senere – 17. februar 2004 – skjer nok en historisk begivenhet.

– Da var det ikke nødvendig å bruke dommerkappe, og derfor stilte jeg opp i kofte, forteller sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors til NRK.

Gjennom ti år har han ledet tingretten som ble opprettet for å ha et særskilt ansvar for å videreformidle og dokumentere eksistensen av samiske sedvaner og rettsoppfatninger.

Også aktoren husker februardagen for ti år siden meget godt. Saken var lagt til samfunnshuset i Karasjok.

– Du forstår hva jeg sier

– Aldri har en tiltalt kommet til meg og uttrykt glede over at nettopp jeg var aktor. Du forstår i det minste hva jeg sier. Derfor er det ikke så nøye om jeg dømmes eller ikke, sa en av de tiltalte, forteller politimester i Østfinnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta til NRK.

Artikkelen fortsetter under videoklippet

Politimester Ellen Katrine Hætta om elgjaktsaken fra 2004.

Politimester Ellen Katrine Hætta.

Det unike i straffesaken hvor tre menn var tiltalt for å ha skutt en elg ulovlig, var at alle rettens aktører var samisktalende. Dette hadde aldri skjedd i en rettssak i Norge. For at forsvarerne til de to øvrige tiltalte skulle forstå hva som ble sagt, ble det brukt tolk.

Samisk og norsk er likestilte språk både skriftlig og muntlig i Indre Finnmark tingrett.

Trond Pedersen Biti er trolig advokaten som har vært flest ganger som forsvarer eller prosessfullmektig hos dagens jubilant. Han minnes også jaktsaken godt.

– Det var spesielt. Jeg husker godt at dommer Selfors stilte i kofte, sier Biti til NRK.

Advokaten fra Karasjok sier han forstår gleden de tiltalte viste under rettssaken.

– Denne saken ble en milepæl, og bidro til at bruk av samisk ble akseptert. For generasjonen som Ivar Utsi representerer, er det svært viktig at man kan bruke samisk og ikke minst vite at alle parter i saken forstår hva man gir uttrykk for, sier Trond P. Biti.

Artikkelen fortsetter under videoklippet

Advokat Trond Pedersen Biti om elgjaktsaken fra 2004.

Advokat Trond Pedersen Biti.

– Følte meg trygg

En av elgjegerne var den da 61 år gamle Ivar Utsi fra Kautokeino.

Ivar Utsi

Ivar Utsi sier det var en trygghet å kunne snakke samisk i retten.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Å møte opp i retten som tiltalt, er både skremmende og alvorlig. Jeg husker dagen svært godt. Etter hvert som saken kom i gang, og jeg hørte mitt eget språk og ikke minst at jeg kunne snakke samisk, ble det nesten morsomt, forteller Ivar Utsi (71) til NRK i dag.

Han følte både trygghet og visshet om at det han sa, ble uttrykt mest mulig korrekt fordi han kunne snakke samisk.

– Men samtidig var det godt å vite at dommeren og aktor også forsto hva som lå i ordene jeg sa. Jeg ville aldri ha fått fram det jeg mente hvis jeg skulle ha snakket norsk, sier Utsi til NRK.

Et annet forhold som han trekker fram er prinsippet om at man skal dømmes av likemenn.

– Dette er noe av det viktigste med Indre Finnmark tingrett, sier Utsi.

Resultatet ble full frifinnelse av Ivar Utsi og de to jaktkameratene hans.

– Det var fordi bevisene ikke var gode nok, sier sorenskriver Finn-Arne Selfors.

– En stor dag

I dag er det verken straffesaker, sivile saker, tvister eller skjønn sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors tenker på.

– Dette er en stor dag for oss alle. Jeg husker åpningen for ti år siden meget godt. Både Kongen og Dronningen var tilstede. Dagen i dag blir også en merkedag ettersom tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith også kommer. Da han ledet samerettsutvalget på 1980-tallet fikk jeg gleden av å arbeide sammen med ham, og han har i ettertid blitt en viktig ressurs for meg både som jurist og privatperson, forteller Schanche Selfors til NRK.

Carsten Smith mener det er viktig at det er tilstrekkelig kunnskap om den samiske kulturen også innenfor domstolene.

– Indre Finnmark tingrett har her en særlig judisiell funksjon, sier han.

Også sametingspresident Aili Keskitalo holdt innlegg under 10 års jubileet.

Steinar Pedersen (f.v.), Carsten Smith og Aili Keskitalo

I forbindelse med markeringen av Indre Finnmark tingretts 10 års jubileum gjorde Ekko (NRK P2) opptak med historiker Steinar Pedersen (f.v.), tidligere Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og sametingspresident Aili Keskitalo. Programmet blir sendt torsdag 26. juni klokken 9.03.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det var en merkedag i samisk rettshistorie da samisk for første gang ble benyttet som forhandlingsspråk i retten. Dette var mulig fordi alle partene behersket samisk. Det er nærliggende å vise til et prinsipp som vi må holde høyt i denne sammenhengen: Vår rettssikkerhet. Å snakke samme språk gir trygghet om at alle parter forstår og blir forstått. Her har Indre Finnmark tingrett gjort et forbilledlig arbeid med å tilrettelegge for bruken av samisk, sa hun.

Hun sa også at rekrutteringen av samisktalende til domstolene, til advokatfirmaene og til påtalemyndighetene blir en sentral suksessfaktor for at samisk språk skal være i aktiv bruk i rettssalen.

– Å beherske samisk er en kompetanse på lik linje med annen kompetanse, sa hun.