60 dager for misbruk av asylsøker

En Tysfjord-mann sist i 60-årene er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for seksuell omgang med en asylsøker. I tillegg må han betale fornærmede 20.000 kroner i oppreisning.

Fra rettssalen
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Ofoten tingrett dømte mannen i henhold til aktors påstand for tre ulike forhold der det groveste var seksuell omgang med en mindreårig asylsøker. De øvrige forholdene består i å ha medvirket til falsk forklaring overfor politiet og for å ha solgt eller overlatt tobakk til en eller flere personer under 18 år.
Ingen av de involverte ofrene var under 16 år da dette skjedde.

Se også: Innrømmer misbruk

Tillitsforhold

Tingretten kom fram til at mannen over tid oppnådde å opprette et tillitsforhold til fornærmede, og tingretten viser også til den store aldersforskjellen, og at mangel på jevnbyrdighet førte til at forholdet fikk et preg av overlegenhet hos tiltalte, skriver avisa Fremover.
Med det mener tingretten at det tillitsforholdet den eldre mannen hadde bygget opp har han da misbrukt.

Se også: Tiltalt for misbruk

Ikke impulshandling

"Retten ser det slik at tiltalte over tid bevisst har forsøkt å komme i posisjon overfor tiltalte for å ha seksuell kontakt med ham".

Tingretten støtter seg til at dette ikke har vært en impulshandling fra tiltaltes side da de viser til en annen rettssak der tiltalte da var fornærmet. I denne saken erkjente han å ha hatt seksuell omgang med en av de tiltalte flere ganger.