Hopp til innhold

Slekta hennes ble stilt ut i dyrehager fordi de var samer

Forfatter Kathrine Nedrejord har skrevet et teaterstykke om 400 samer som ble utstilt i dyrehager og sirkus.

Kathrine Nedrejord

UKJENT HISTORIE: Kathrine Nedrejord er husdramatiker på Nationaltheatret.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– Med en gang du plasserer et menneske utstilt blant dyr, så gir det veldig ekle assosiasjoner. Det er en ubehagelig sannhet i vår historie, sier Kathrine Nedrejord.

Samer på ustilling

Samer fra Kautokeino og Karasjok utstilt i Paris i 1879. Bilde fra boken På ville veger.

Foto: Fra boken På ville veger

Nå deler hun historien med resten av Norge.

32-åringen har skrevet teaterstykket «Human Zoo» for det samiske nasjonalteateret Beaivváš Sámi teáhter. Det har premiere på Nationaltheatret fredag.

Samer og andre naturfolk var trekkplaster i dyreparker, sirkus og fornøyelsesparker i europeiske og amerikanske storbyer. Dette skjedde på 1800- og 1900- tallet.

I raseteoriens storhetstid

Omkring 400 samer fra Norge, Sverige og Finland ble hentet for å opptre med sitt hverdagsliv for millioner av nysgjerrige besøkende. Samene hadde med seg sine reinsdyr og lavvoer.

Hele familier ble stilt ut. Dette skjedde under raseteorienes storhetstid. Man viste frem fremmede folkeslag som man så på som primitive.

Slektningen til Kathrine, som var fra Karasjok, var utstilt på dyreparken i Budapest en kald vinter for 106 år siden.

Etter flere måneders reise, var familien fremme i Ungarn. Familien ble lurt og fikk ikke betalt noe.

 • Sveip for å se bilder på utstillingene der samer deltok:
Samer på utstilling

Til venstre for elefanten, en gruppe samer utstilt på Hagenbecks dyrepark i Hamburg 1910, sammen med andre naturfolk. Bilde fra boken På ville veger

Plakat om samer på utstilling

Plakat fra utstilling av samer i Hagenbecks dyrepark i Hamburg 1910. Bilde fra boken På ville veger

samer på utstilling

Fra utstilling i Paris 1889. Bilde fra boken På ville veger

samer på utstiling

Samer og publikum i Tyskland (trolig Berlin) i 1926. Bilde fra boken På ville veger

Samer på ustilling

Samer fra Kautokeino og Karasjok utstilt i Paris i 1879. Bilde fra boken På ville veger.

Følte seg ikke som offer

Kulturviter Cathrine Baglo ved Universitet i Tromsø har forsket på samer som deltok på utstillingene.

Hun forteller at det i utgangspunktet er en forferdelig historie, men har også fått mange overraskelser.

– Det har vært lett å tenke på samene som ofre, men det var ikke slik de fleste av deltakerne opplevde det, sier forskeren.

Cathrine Baglo

BLE OVERRASKET: Kulturviter Cathrine Baglo ved Universitet i Tromsø forteller at de fleste samer ikke følte seg som offer, selv om rammene kring utstillingene er forferdelig.

Foto: June Åsheim / TMU

Ifølge Baglo bidro utstillingen til å skape stolthet om egen kultur i en vanskelig tid. Mange ble fratatt reinbeiteområder. For en del reindriftssamer ble utstillingene en måte å tjene penger på.

Baglo mener mange samer hadde gode grunner til å bli med.

 • Hør Cathrine Baglo i Tett På podkasten.

– For noen ble utstillingene også en mulighet til å opprettholde sin kultur og vise hvordan de levde. De var stolte over å vise seg fram.

Fra vidda til dyreparker

Fredag får teaterpublikummet ta del i historien.

Stykket handler om en en families reise fra åpne vidder til inngjerdede områder som dyreparker.

Teaterforestillingen Human Zoo

HUMAN ZOO: Teaterforestillingen Human Zoo forteller historien om når levende samer ble utstilt.

Foto: Per Heimly/Beaivvaš

– Det betyr mye å vite at de som ble utstilt, nødvendigvis ikke følte seg nedverdiget, sier Nedrejord.

Manusforfatteren mener det har vært viktig å gi et nyansert bilde av dette fenomenet.

– Som veldig mye av samisk historie, så er ikke dette en del av den norske bevisstheten. Det ville jeg gjøre noe med, sier Kathrine Nedrejord.

Rolf Degerlund, teatersjef ved Beaivvaš, gleder seg til premieren.

Rolf Degerlund

HAR ET ANSVAR: Rolf Degerlund som er teatersjef ved det samiske nasjonalteatret Beaivvaš vil utvide kunnskapen om samisk historie.

Foto: Aslak Mikal Mienna / Beaivváš

– Det er viktig at vi får opptre også på store scener utenfor det samiske kjerneområdet, sier Degerlund.

Korte nyheter

 • Edtjieh bussem Altaste Oslose vuejieh

  Jirreden aereden tsåahka uktsie Per Aslak Luuso jïh gøøkte jeatja aelkieh bussem Altaste vuejieh. Dah edtjieh Oslose vuejedh dan åvteste dah sijhtieh almetjh viehkiedidh daelie gosse SAS ij haelehth.

  – Tjuerieh viehkiedidh gosse maehtieh, Luuso jeahta.

  Daelie gosse SAS streike åtna, gellie giertieh ij haelehth. Gellie almetjh daelie Luusose ringkieh dan åvteste dah sijhtieh meatan bussesne årroeh. Gellie aaj sijhtieh Osloste Altase dan mænngan dåeriedidh.

  Luuso ussjede dah akte dygne nuhtjieh Oslose, gosse dah leah golme vuejiji. ‘

  Lohkh vielie daaroen gïelesne daesnie:

 • Sámi magasiidna er konkurs

  Selskapet bak blant annet Sámi magasiidna isámi. Press AS ble i dag slått konkurs i Indre og Østre Finnmark tingrett. Det var to tidligere ansatte som begjærte selskapet konkurs skriver iFinnmark.

  – Vi er fremdeles på god fot, og vi har ingenting å skvære opp. Vi er nok alle lei oss for at dette ikke gikk, sier daglig leder og styreleder Jan Skoglund Paltto til iFinnmark.

  Rett før nyttår ble det klart at pressestøtten til magasinet sto i fare, og Paltto opplyste for sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors i dag at det nå er en gjeld på om lag fem millioner kroner. 4,4 millioner av disse er til Medietilsynet som har blitt krevd tilbakebetalt. Tilbakebetalingen kommer som følge av at Medietilsynet ikke mener magasinet oppfylte kravet om 48 årlige utgaver.

  Selskapet blir ansett som insolvent.

  Sámi ođasmagasiidna
  Foto: Fotomontasje: Medietilsynet