NRK Meny
Normal

Unge forsvinner - gamlinger blir

260 millioner kroner er brukt til en stadig eldre befolkning i samiske områder.

duodji

Duodji er en av næringene som har fått mest tilskudd.

Foto: Åse Pulk / NRK

Befolkningsnedgangen i det samiske området (STN-området) har vært langt sterkere enn i alle de tre nordligste fylkene etter 1997.

Både Nordland, Troms og Finnmark har snudd nedgangen til vekst. I det samiske området har nedgangen fortsatt, framkommer det av rapporten «Næringsutvikling og attraktivitet».

Analysen er utarbeidet av Telemarksforskning på oppdrag fra Sametinget. Rapporten var ferdig 29. desember 2010.

Utflytting og færre kvinner som føder

Folketallet var i disse kommunene var på sitt høyeste i 1965: 59.902 personer bodde her da. Fram til 1. januar 2010 sank folketallet med 25 prosent til 44.503 personer.

– Det er tydelig at det er utflytting som er hovedårsaken til befolkningsnedgangen, heter det i rapporten.

Utflyttingen har bidratt til en nedgang på over 5.000 personer siden år 2000; noe som tilsvarer ti prosent av folketallet.

Det som også bidrar til befolkningsnedgang i det samiske området, er fødselsunderskuddet. Denne tendensen har økt.

Det henger sammen med utflytting. Når det er netto utflytting, er det hovedsakelig unge som flytter ut. Dermed blir befolkningen eldre, og det blir færre i fødedyktig alder, skriver Telemarksforskning.

Eldre samer i flertall

I «Samiske tall forteller 3» framkommer det at personer i alderen 50 år og eldre har steget. I aldersgruppen 50-59 år økte den med 27 prosent fra 1990 til 2010 i STN-området.

– Denne tiårsgruppen er den aldersgruppen som har vokst sterkest. På den annen side har aldersgruppen 20-29 år blitt nærmest halvert. Den har gått tilbake fra 7.100 til 3.900 nå, en tilbakegang på 45 prosent, heter det i rapporten.

I perioden 2001 til 2010 har Sametinget bevilget 262 millioner kr til ulik næringsutvikling i det samiske området.

Sametinget mener bosettingen er stabil

– Sametinget har gjennom sin virkemiddelpolitikk styrket samiske næringer, og derigjennom bidratt til stabil bosetting, skrev sametingsrådet i 2009.

Resultatene fra analysen til Telemarksforskning viser derimot at folketallet i kommunene som kan søke om midler til næringsutvikling, har gått dramatisk ned.

Duodjinæringen har fått mest i tilskudd fra Sametinget i perioden 2006 til 2010.

Hovedparten av midlene har gått til ulike tiltak i Finnmark. I gjennomsnitt for de fire siste årene er 66 prosent av støtten gitt til tiltak i dette fylket.