LNU søker etter demokratiagenter

I prøveprosjektet hvor 16-åringer får stemmerett i enkelte kommuner, er det behov for demokratiagenter som kan hjelpe de ferske velgere.

Divtasvuona suohkan - Tysfjord kommune

Tysfjord kommune i Nordland er en av samekommunene som har stemmerett for 16 åringer i høst.

Foto: Sander Andersen / NRK

I sju norske kommuner kan 16-åringer stemme ved kommunevalget til høsten. Blandt disse er samekommunene Kautokeino, Kåfjord i Troms og Tysfjord.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner(LNU) ønsker at to ungdommer fra hver av disse kommunene melder seg som Demokratiagent .

De vil få opplæring i hvordan ungdom skal bruke stemmeretten sin, og de lærer å hjelpe andre ungdommer til å skjønne hva de forskjellige politiske partiene står for i den enkelte kommunen.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om tiltaket, eller gå inn på kommunens hjemmeside for å lese mer om det.

Søker etter unge folk

Kampanjen "Stem1209" søker etter ungdom mellom 15 og 20 år, som har lyst til å gjøre en innsats for å engasjere andre ungdommer i de sju kommunene der unge kan stemme ved kommunestyrevalget til høsten.

Målet med demokratiagentene er å bidra til at så mange som mulig av førstegangsvelgerne bruker stemmeretten sin ved valget 12. september.

Man får blant annet full opplæring, mange spennende erfaringer og lønn etter avtale.

Opplæringen vil skje på en øy utenfor Tjøme i Vestfold sammen med ungdom fra hele landet 15. – 17. august.

Korte nyheter

 • Sámedikke rahpandoalut TV-sáddagis

  Otne rahpá Majestehtalaš Gonagas Harald V dan ovccát sámedikki. Dát dáhpáhuvvá diibmu ovttas otne. NRK sámis sáddet NRK1 kanálas dán rahpama ja Veaigesátta sáddejuvvo maid otne Sámedikkis. Maŋŋá beaivemállásiid masa gonagas ja kruvdnoprinsa searvaba, de álgá Sámedikke dievasčoahkkin.

  12.45 álgá dát TV sátta ja bistá 14.00 rádjai.

  Kronprins Haakon og Kong Harald på Sametinget
  Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK
 • Fosen Vind ii leat vuollánan

  Fosen Vind lea čoahkkinasttán Oljjo- ja energiijadepartemeantan bieggaturbiinnaid huksema birra Jorpetjahke ja Roan guovlluin Trøndelágas. Sii fállet iskkat mo sáhttet sámi beroštumiid váldit vuhtii seammás go ceggejuvvon bieggaturbiinnaid de eai dárbbaš váldit eret. – Sii árvvoštallet dál dán árvalusa maid Fosen Vind buktá, seammás lea dárbu buori gulahallama badjeealáhusain ja Sámedikkiin barggus ovddasguvlui, lohká Oljjo- ja energiijadepartemeanta stáhtačálli Amund Vik.

  Loga olles ášši dás

  Vindturbiner på Storheia, Fosen, Åfjord
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk
 • Gonagassi lunddolaš searvat

  Majestehta Gonagas Harald dajai Lappekodisilla doaluin Guovdageainnus ahte sutnje lea lunddolaš leat mielde dáid doaluin go dát han lea stuorra beaivi sápmelaččaide. Ja go jerre sus maid Majestehta Gonagas jurddaša das go áiggiid čađa leat sápmelaččat vásihan vearrivuođa, de vástidii gonagas ahte dan vearrivuođa duohken lea guhkes historjá. - Mis lea varra buohkain heajos oamedovdu dan ektui ja danin leaige sutnje hui buorre leat dáppe dán historjjálaš dáhpáhusas go dat sáhttá veháš ávkin das go ovdalaš áigge eat lean nu jierbmái, vástidi Majestehta Gonagas Harald. Buorre Iđit Sámis gulat dál eambbo dáid doaluin.

  Gula Buorre Iđit Sámi njuolgga dás

  Kong Harald og riksantikvar Inga Bolstd
  Foto: Åse M.P. Pulk/Sametinget