NRK Meny

Nákkáhallamat áitet fylkka

Finnmárkko fylkkamánni Gunnar Kjønnøy lohká ahte fylkka siskkáldas politihkalaš nákkáhallamat áitet fylkka ovdánahttima. Ovdamearkka dihte buohcciviessu Áltái digaštallan dahje dat ahte gosa dat ođđa 110-heahteveahkeguovddáš galgá ásahuvvot. Kjønnøy oaivvilda ahte lea erenoamáš dehálaš buorre ovttasbargu go juo fylkkas ii leat okta