- Son lea eahpesihkkar

Sámediggepresideanta ii dieđe vuos, galgágo luoitit Finnmárkku fylkkagieldda searvat ráđđádallamiide, mat leat Riddoguolástuslávdegotti árvalusa oktavuođas.

Sametingspresident Egil Olli (Ap)
Foto: Thor Thrane / NRK

Norgga Sámiid Riikkasearvvi mielas lea buorre, jus Finnmárkku fylkkagielda beasašii oassálastit Sámedikki ja ráđđehusa ráđđádallančoahkkimiidda, mat gusket Riddoguolástuslávdegotti árvalussii. Sámediggepresideanta, Egil Olli, ii goitge leat seamma sihkkar dás.

– Sii vurdet dassážii go konsultašuvnnat álget, ovdalgo oidnet, makkár stragegiija sii galget válljet dás duohko dán áššis, Olli čilge.

GULDAL: Presideanta eahpida

Olli ii dieđe vuos, ávžžuhago son Norgga guolástusministtara váldit Finnmárkku fylkkagieldda mielde ráđđádallančoahkkimiidda.

Finnmárkku fylkkaráđi, Roger Hansen, mielde fylkkagielda berrešii beassat searvat daid ráđđádallamiidda. Vaikko sámediggepresideanta ii vástitge čielgasit, makkár strategiija Sámedikkis berre leat, de son lea aŋkke duhtavaš dasa, go fylkkagielda doarju Sámedikki váldogáibádusa. Dát attášii lágain suodjaluvvon bivdovuoigatvuođaid Finnmárkku riddo- ja vuotnaguovllu ássiide.

Norgga Sámedikki doaibmi jođiheaddji, Gunn-Britt Retter, gal ávžžuha guolástusministara váldit fylkkagieldda mielde ráđđádallančoahkkimiidda.

– Dat livččii lunddolaš, go Riddoguolástuslávdegotti árvalushan guoská áiddo Finnmárkui, Retter lohká.