- Máttasámi historjá endorii

Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) oaivvilda, ahte dálá čállon máttasámi historjjás leat olu boasttovuođat. Danne dat galggašii ođđasit čállot.

Kirsti Guvsam

Kirsti Guvsám (NSR) áiggošii ođasmahttit máttasámi historjjá.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) oaivvilda ahte ođđa dutkan ja arkeologalaš gávdnosat čájehit, ahte fertešii ođđasit čállit máttasámi historjjá. Čájehuvvo ahte máttasámi ássan ja guovlluid geavaheapmi lea mealgat boarráset ja eambbo dábálaš go dan maid dáža dutkan dássážii lea navdán. Dás sáhttet leat váikkuhusat vuoigatvuođaid hálddašeapmái máttasámi guovlluin, maid dáid áiggiid leat digaštallamin.

Nu čállá NSR preassadieđáhusastis.

- Koloniijahearráid historjá

- Koloniijahearrát dat leat čállán sámi historjjá, eaige leat doarvái deattuhan sápmelaččaid iežaset áddejumiid ja čilgemušaid, cealká sámediggeáirras Kirsti Guvsám (NSR).

Boastto áddejumit máttasámi historjjá ja ássama birra leat garrasit čuohcan máttasápmelaččaide, erenoamážit boazodollui. Guvsám oaivvilda fertet ođđasit čállit historjjá hehttendihti dán boahttevaš hálddašeamis. Dál son ávžžuha dutkanásahusaid nugo Davvi-Trøndelaga Allaskuvlla, NTNU, Sámi Allaskuvlla ja Romssa Universitehta bargagoahtit dáinna. Maiddái Norgga Dutkanráđđi berre dán vuoruhit iežás sámi dutkamis.

- Dáruiduhttin

- Dát lea čielga ovdamearka das mo dáruiduhttin ja koloniserenáigi ain dálá áigge ge buktá váikkuhusaid. Dál mii fertet čalmmustuhttit dan duohta máttasámi historjjá, vai mis šattašii buoret diehtovuođđu go galggašeimmet árvvoštallat dálá vuoigatvuođaid ja hálddašeami, dadjá Guvsám.

Son oaivvilda ahte sihke dutkit ja sii geat barget hálddašanvuogádagas dál fertejit váldit vuhtii dáid ođđa dieđuid. Dárbbašuvvojit eanet dieđut sihke máttasámi servodagas ja máttasámi servodaga birra.

Ovdamearkan ođđa arkeologalaš gávdnosiidda lea 2006 rájes, go gávdne duhát jagi boares sámi ássanbáikki Aursjøen buohta Lesja lahkosis.