Hopp til innhold

- Sametingspresidenten spiller opportunt

Direktør Øystein Rushfeldt i Nussir, synes det er merkelig at sametingspresidenten forhåndsprosederer i en sak sametinget ikke engang er en part av.

Øystein Rushfeldt

- Det kommer til å bli gruve i Kvalsund, sier Nussirs direktør Øystein Rushfeldt.

Foto: Roger Manndal, NRK

Mandag var sametingspresident Aili Keskitalo med på å åpne nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Fra talerstolen annonserte hun at Nussir ikke forholder seg til urfolksrettighetene, og at saken deres derfor ganske sikkert kommer til å ende opp i retten.

– Rent opportunt

Flere NRK har snakket med, har reagert på at sametingspresidenten kom med et slikt budskap fra Arctic Frontiers talerstol.

En av dem er direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt:

Aili Keskitalo

– Jeg må nok dessverre bare konstatere at Nussir-saken ganske sikkert kommer til å ende opp i retten, sa sametingspresident Aili Keskitalo i sin tale på Arctic Frontiers.

Foto: Roger Manndal, NRK

– Min første tanke er at en sametingspresident ikke bør gå inn å forhåndsprosedere i saker mellom to parter, som kan løses innenfor eller utenfor retten. Sametinget er jo ikke engang en part i denne saken.

– Kanskje saken akkurat nå er viktig rent politisk, og det er det vel kanskje rent opportunt å spille på det nå, spekulerer Øystein Rushfeldt.

Mer lønnsomt å gjøre opp utenfor rettssystmet

Øystein Rushfeldt bekrefter at det fortsatt foreligger uenigheter i forholdet mellom Nussir og reinbeitedistriktet Fiettar. Men han sier konflikten vil løses seg, og han tror det vil lønne seg for de berørte parter om det løses utenfor rettssystemet:

– Det er gjort undersøkelser av de forskjellig utbyggingssakene som er løst innenfor og utenfor rettssystemet.

– De undersøkelsene viser at reindrifta kommer bedre ut med avtaleverk som er gjort frivillig, enn de som er gjort i rettsapparatet. Så det bør jo være en motivasjon til å løse det direkte, sier Rushfeldt til NRK.

– Nussir tar hensyn til de samiske aspektene

Elisabeth Gammelsæter

- Vi gir oss ikke, vi vil åpnenye gruver i Finnmark, sier Elisabeth Gammelsæter.

Foto: Roger Manndal, NRK

Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter, synes Nussir-saken allerede har stampet lenge nok i motbakke. Hun er glad for at selskapet har såpass tålmodige investorer som stadig holder ut. Samtidig synes hun Nussir har gått langt for å imøte gå kravene fra reinbeitedistriktet:

– De må gjerne kjøre saken for retten, det har de all anledning til. Men slik jeg kjenner Nussir-prosjektet, så har de gått langt for å ta hensyn til de samiske aspektene.

– Ressursene er bra i Finnmark, og regjeringen har sagt at det skal satses på mineralnæring i Finnmark. Det må bli lettere å åpne nye gruver, og jeg håper derfor at Nussir-saken snart løser seg.

– Vi opplever at dette ikke er en krig som er vår, men det er vi som føler det på kroppen, sier Elisabeth Gammelsæter til NRK.

Stor forekomst i europeisk målestokk.

Øystein Rushfeldt sier at det kommer til å bli gruvedrift i Kvalsund før eller siden.

– Det blir gruvedrift i Kvalsund, det er helt sikkert. Forekomsten er stor i europeisk sammenheng, så den vil bli utvunnet enten av oss eller av noen andre.

Korte nyheter

 • Ráhkkaneame ČSV ávvudeapmái Sirbmás

  Lávvordaga lágiduvvo ČSV ávvudeapmi Sirbmá gilivisttis. 50 jagi áigge lei girjeseminára Sirbmás, ja das buollái ČSV-doaba. Dan muitala Katri Somby, gii lea oassi lágidanjoavkkus.

  – Mii leat olu ollašuhttán 50 jagis. Dál mii áigut dan ávvudit. Dasa lassin háliidit čalmmustahtit vuoras olbmuid, min ovdavázziid, muitala son.

  Katri Somby. Duogážis oidnojit govat vuosttaš ČSV-semináras 50 jagi áigge. Dasa searvvai maid Katri áddjá, Sombbi Aslat.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Gávdne «elbiila-minerála» Biedjovákkis

  Arctic Minerals AB lea gávdnán muhtun sajiin máŋga duhát grámma kobolt juohke tonna nammi. Fitnodaga stivrra nubbijođiheaddji Krister Söderholm ii gohčot dán nu valljin, muhto goitge dadjá buori boađusin.

  Minerála lea dárbbašlažžan earret eará go elbiila litium-báhtterii buhtaduvvo. Fitnodat lea čađahan ohcamiid suoidnemánu ja sii jotket ohcamiid borgemánus maid.

 • Biila gáhtolássii gártan Kárášjogas 

  Heahteguovddážis leat vuolgán veahkehit biilla, mii lei vuodján badjel geainno riikkageainnus 92 gaskal Kárášjoga ja Suoma rájá. Bolesa dieđuid mielde biila lea gáhtolássii. Biilla golbma mátkkošteaddji eai leat roasmmohuvvan.