- Sametingspresidenten spiller opportunt

Direktør Øystein Rushfeldt i Nussir, synes det er merkelig at sametingspresidenten forhåndsprosederer i en sak sametinget ikke engang er en part av.

Øystein Rushfeldt

- Det kommer til å bli gruve i Kvalsund, sier Nussirs direktør Øystein Rushfeldt.

Foto: Roger Manndal, NRK

Mandag var sametingspresident Aili Keskitalo med på å åpne nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Fra talerstolen annonserte hun at Nussir ikke forholder seg til urfolksrettighetene, og at saken deres derfor ganske sikkert kommer til å ende opp i retten.

– Rent opportunt

Flere NRK har snakket med, har reagert på at sametingspresidenten kom med et slikt budskap fra Arctic Frontiers talerstol.

En av dem er direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt:

Aili Keskitalo

– Jeg må nok dessverre bare konstatere at Nussir-saken ganske sikkert kommer til å ende opp i retten, sa sametingspresident Aili Keskitalo i sin tale på Arctic Frontiers.

Foto: Roger Manndal, NRK

– Min første tanke er at en sametingspresident ikke bør gå inn å forhåndsprosedere i saker mellom to parter, som kan løses innenfor eller utenfor retten. Sametinget er jo ikke engang en part i denne saken.

– Kanskje saken akkurat nå er viktig rent politisk, og det er det vel kanskje rent opportunt å spille på det nå, spekulerer Øystein Rushfeldt.

Mer lønnsomt å gjøre opp utenfor rettssystmet

Øystein Rushfeldt bekrefter at det fortsatt foreligger uenigheter i forholdet mellom Nussir og reinbeitedistriktet Fiettar. Men han sier konflikten vil løses seg, og han tror det vil lønne seg for de berørte parter om det løses utenfor rettssystemet:

– Det er gjort undersøkelser av de forskjellig utbyggingssakene som er løst innenfor og utenfor rettssystemet.

– De undersøkelsene viser at reindrifta kommer bedre ut med avtaleverk som er gjort frivillig, enn de som er gjort i rettsapparatet. Så det bør jo være en motivasjon til å løse det direkte, sier Rushfeldt til NRK.

– Nussir tar hensyn til de samiske aspektene

Elisabeth Gammelsæter

- Vi gir oss ikke, vi vil åpnenye gruver i Finnmark, sier Elisabeth Gammelsæter.

Foto: Roger Manndal, NRK

Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter, synes Nussir-saken allerede har stampet lenge nok i motbakke. Hun er glad for at selskapet har såpass tålmodige investorer som stadig holder ut. Samtidig synes hun Nussir har gått langt for å imøte gå kravene fra reinbeitedistriktet:

– De må gjerne kjøre saken for retten, det har de all anledning til. Men slik jeg kjenner Nussir-prosjektet, så har de gått langt for å ta hensyn til de samiske aspektene.

– Ressursene er bra i Finnmark, og regjeringen har sagt at det skal satses på mineralnæring i Finnmark. Det må bli lettere å åpne nye gruver, og jeg håper derfor at Nussir-saken snart løser seg.

– Vi opplever at dette ikke er en krig som er vår, men det er vi som føler det på kroppen, sier Elisabeth Gammelsæter til NRK.

Stor forekomst i europeisk målestokk.

Øystein Rushfeldt sier at det kommer til å bli gruvedrift i Kvalsund før eller siden.

– Det blir gruvedrift i Kvalsund, det er helt sikkert. Forekomsten er stor i europeisk sammenheng, så den vil bli utvunnet enten av oss eller av noen andre.