Hopp til innhold

Hjemkommunen minnes en av sine kunstnere

Kåfjordkunstner, Alf Magne Salo ble minnet med kunststilling i hjem kommunen sist lørdag i en fullsatt biblioteklokalet. - Kunstneren lever forsatt via bildene, sier en av Salos nære venn.

Maleri av Alf Magne Salo
Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

I går ble deler av malerinene til Kåfjord kunstner, Alf Magne Salo vist på Senter for nordlige folk i Manndalen i Nord-Troms.

- Hele familien liker kunstverket

Liv Rundberg

Hele familien Rundberg var opptatt av Alf Magne Salos malerier.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Tidligere musikkskole rektor, Liv Rundberg fra Trollvik i Kåfjord ble godt kjent med Alf Magne Salo. Rundberg forteller at også noen av barna hennes var veldig opptatt av Salos malerier.

- Eldste sønn, Håkon var med sin kone på besøk hos Alf Magne Salo og etter besøket hadde de brukt alle pengene på malerier. De hadde spart penger til oppussing av badet, men det ble det ikke noe av det året. Bildene ble så delt som gave til de andre i familien.

- Kunstneren lever fortsatt via bildene

Alf Magne Salo døde plutselig i sitt hjem i Skardalen 2. februar i fjor, bare 53 år gammel. Nære venn av Salo, Liv Rundberg sier det var trist da hun fikk høre at Salo var død.

- Men, han lever fortsatt via de fine bildene han har skapt, sier Liv Rundberg.

Kunsten kom via klassisk musikk

Eva Jørgensen

Eva Jørgensen ble godt kjent med kunstneren, Alf Magne Salo.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK Sapmi

Tidligere kulturskole lærer, Eva Jørgensen fortalte under åpninga om sin kuneriske venn om hans verk og hva han var opptatt av.

- Ofte hørte han på klassisk musikk når han malte sine bilder og fikk inspirasjon fra musikken, sier Jørgensen.

- Han slutta aldri sin utdanning som kunstner, og lærte av de gamle kunstnere og Salo hadde både hjerte og tankene med kunsten, sier Jørgensen.

Korte nyheter

 • Albbas válddii bussá

  Návuotnalaš Jim Magne Hansen čilge ahte kámera filbme juste go albbas guoddá sin bussá eret stobu luhtte.

  Hansen muitala ahte dat lea guhkit áiggi juo leamaš váttisvuohtan.

  – Mii oaidnit dávjá albasa. Muhto maŋimuš viđa jagi leat oaidnán dávjjit, ja dat leat leamaš lagabui stobu go mii rievtti mielde háliidat.

  Nubbi návuotnalaš, Jan Roar Karlsen, vásihii ahte su bussá maid váldui albasis vahkku maŋŋel. Son gávnnai dušše guolgabázahusaid sihke bussás ja albasis.

  Birasdirektoráhta dieđuid mielde lea Romssa ja Finnmárkku (boraspireguovlu 8) albbasnáli ulbmil 10 jahkásaš bearašjoavkku, rehkenastojuvvon gaskamearrin maŋemus golmma jagis.

  Dán jagi lea guovllu gaskamearri 8,7.

  – Danne ii leat áigeguovdil geahpedit náli dáppe, dadjá Birasdirektoráhta fuođđosekšuvnna seniorráđđeaddi, Anders Braa.

  Liikká goddojuvvojit muhtun albasat jahkásaččat, bohccuid ja sávzzaid vahágiid geažil.

  – Sii geat leat balus bussáid váras, sáhttet doallat daid siste oanehis áiggi ovddasguvlui. Dat sáhttá leat doarvái ahte albbas guođđá guovllu ja fokusere eará bivddáhasaide, dadjá Braa.

  Gaupe i Kvænangen

  Nærgående gaupe tok med seg katten: – Ble tatt bare noen meter fra kattedøra

  Katten Nila (14) ble tatt av en gaupe. Så skal det samme ha skjedd med katten Bixit (3).

 • Equinor dinii 83 miljárdda ruvnno

  Equinor boađus nuppi njealjádasjagi 2024:s lei 7,48 miljárdda amerihkálaš dollára, dahje lahka 83 miljárdda norgga ruvnno.

  Equinor máksá 78 proseantta vearu badjebáhcagis.

  Vearu maŋŋá sii dinejedje 2,15 miljárdda dollára, dahje lahka 24 miljárdda norgga ruvnnu, dieđiha fitnodat.

  – Mii leat rehkenastán ahte mii máksit 210 miljárdda ruvnno vearu oljofondii. Dasa lassin eaiggáduššá stáhta stuorra oasi mis, mii dagaha ahte mii maiddái máksit vuoittu. Dát šaddá 315 miljárdda ruvnno stáhtii, namalassii oljofondii, čilge Equinor konseardnahoavda Anders Opedal.

  Johan Sverdrup-feltet

  Equinor tjente mindre enn forrige kvartal: Fremdeles sterke resultater

  Equinors resultat for andre kvartal i 2024 var på 7,48 milliarder amerikanske dollar, eller nesten 83 milliarder norske kroner.

 • Rundt 5000 fritidsbåter dumpes ulovlig på havet hvert år

  En undersøkelse fra Kongelig norsk båtforbund (KNBF) estimerer at rundt 5000 fritidsbåter senkes ulovlig hvert år i Norge.

  De fleste båtene som ender opp som søppel på havbunnen er det ingen som vet hvem eier, skriver TV 2. Det er nemlig ikke påkrevd å registrere eller å tegne forsikring når man kjøper små fritidsbåter.

  Fritidsbåter kan inneholde farlige stoffer som kvikksølv og fluorholdige kjemikalier. Ifølge Økokrim fører båtene både til akutt og langvarig forurensing på havbunnen.

  (NTB)