Overdosedødsfall blant unge i Rogaland

Elisabeth er 16 år. Hun har mistet fem venner og bekjente til overdoser hittil i år. Alle under 20 år. I fjor døde 0 personer under 30 år av overdoser i Rogaland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

«Elisabeth» (16) vil jobbe med ungdom. Men først må hun overleve.

«Elisabeth» (16) har drømmer. Men på de siste månedene har hun mistet flere venner og bekjente til overdoser. Flere er nå bekymret etter mange overdosedødsfall blant unge de siste månedene.

«Elisabeth» er 16 år. Hittil i år har hun mistet fem venner og bekjente til overdoser.

Hun har vært i tre begravelser på tre måneder.

Overdoser blant unge

– Hver uke går jeg og steller på en grav. Det er ikke normalt. Det er ikke slik det skal være.

Overdosedødsfall blant unge i Rogaland

Hittil i 2021 har flere unge dødd av overdose i og rundt Stavanger.

Men det finnes ingen statistikk som kan gi oss sikre svar.

Vi vet likevel at tallene er høye.

Mye høyere enn normalt.

Alle undersøkelser og samtaler NRK har gjennomført, viser dette.

«Elisabeth» (16) kjenner fem som har dødd av overdoser hittil i år. Alle disse er under 21 år.

En av dem var en av hennes nærmeste.

På grunn av hennes unge alder og at hun er i et rusmiljø i Stavanger, ønsker hun å være anonym. NRK har møtt henne og kjenner hennes identitet.

Elisabeth og vennen pleide å ruse seg sammen.

Dagen det skjedde, var hun der ikke.

Hun hadde vært sammen med vedkommende dagen før, og skulle treffe personen denne dagen også.

Men hun traff hen aldri igjen.

Plutselig fikk hun en telefon fra familien om at hen var blitt funnet død i leiligheten sin.

Overdoser blant unge

Elisabeth (16) pleide å ruse seg med vennen sin. En dag var hen ikke mer.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Får aldri svaret

Vennen hadde tatt en overdose. Hun har aldri fått svaret på hva som gjorde at hen tok overdosen.

Hun har ikke spurt heller.

Elisabeth tror det er på grunn av at vedkommende ikke hadde sovet skikkelig på flere dager og bare sovnet inn, eller så har hen tatt for mye.

Det var brutalt.

Hun er 16 år. Hun syns det er helt grusomt å gå i begravelser.

– I begravelsen til vennen min gråt jeg mye. Det var uvirkelig. Da kisten ble senket i jorda, gikk det opp for meg at hen var borte for alltid. Det er helt meningsløst å tenke på at det var rusen som tok hen fra meg, sier hun.

Elisabeth har det ikke bra.

Men hun prøver å leve livet sitt som vennen ville at hun skulle ha gjort.

Hun prøver å overleve.

Hun gjør det bra på skolen, og prøver å holde seg borte fra rus.

Hun prøver å gjøre det bedre.

Flere overdoser

Det var ingen narkotikarelaterte dødsfall blant unge under 30 år i 2020 i og rundt Stavanger. I 2019 var det to. Det viser statistikk fra dødsårsaksregisteret.

De offisielle tallene for 2021 kommer ikke før våren 2022.

Stavanger kommune fører heller ingen statistikk. Ei heller Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Undersøkelser NRK har gjort, viser imidlertid at det har vært minst fem narkotikarelaterte dødsfall blant unge under 21 år hittil i år.

Grete Winge, Sør-Vest politidistrikt

Grete Winge, driftsenhetsleder for felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt, er bekymret for økningen i overdoser blant unge.

Foto: Magnus Stokka / NRK

Politiet fører en statistikk over narkotikarelaterte dødsfall.

Den viser at to personer under 21 har omkommet til nå i år.

Grete Winge, driftsenhetsleder for felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt, forklarer at politiet må forholde seg til endelig obduksjonsrapport. Dette tar tid.

Politiet mener ungdommer har en mer liberal holdning til narkotika i dag enn før.

Winge mener det er veldig enkelt å få tak i narkotika. Hun forklarer at folk til og med kan bli lagt til i grupper på Snapchat hvor de blir tilbudt narkotika.

Til tross for at de ikke har bedt om dette selv.

– Forebyggende avsnitt mottar informasjon om at det selges stoffer som Fentanyl, amfetamin, cannabis og Oxycontin blant ungdom. sier hun.

Overdosedødsfall blant unge i Rogaland

Stavanger universitetssjukehus har registrert 467 overdoser blant unge under 24 år siden tredje kvartal i fjor. Disse har ikke vært dødelige.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fentanyl er et sterktvirkende, syntetisk opioid som er 75–100 ganger sterkere enn morfin. Oxycontin er et sterkt avhengighetsskapende opioid, nært beslektet med morfin.

– Vi er kjent med at Stavanger universitetssjukehus har en statistikk som viser en økning i ikke-dødelige overdoser. Dette er bekymringsfullt, sier Winge.

Statistikken viser at Stavanger universitetssjukehus (SUS) har registrert 467 overdoser blant unge det siste året. Da bruker de tall for unge under 24.

Elisabeth vet at det selges farlige stoffer blant unge.

Og at det ofte er veldig unge som selger det.

Hun er engasjert, og forteller om sin egen og andre ungdommers virkelighet.

Hun har, på tross av sin unge alder, selv vært i rusmiljøet i et par år.

Elisabeth bekrefter det Winge sier. Det blir enklere å få tak i. Og det er yngre og yngre som får tak i stoffet. Sosiale medier gjør det i tillegg mer tilgjengelig enn før.

Elisabeth forklarer at det gjennom koronapandemien har kommet mye falske piller, som er lett å overdose på.

– Mange tenker nok når de hører om de som dør: «Det går fint, jeg er ikke så på kjøret som han eller henne», men det kan gå bra en gang, og dårlig en annen, sier hun.

Overdosedødsfall blant unge i Rogaland

Elisabeth har vært i tre begravelser på tre måneder, og har mistet fem venner og bekjente til dødelige overdoser.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Løser problemer med rus

Ingen vet den nøyaktige årsaken til den enorme økningen i overdosedødsfall blant unge i Rogaland i år.

Noen peker på tilgjengeligheten på blant annet Snapchat. Andre peker på en holdningsendring.

Det kan også være ensomhet og depresjoner.

Fentanyl, et sterkt, syntetisk opioid, blir av flere pekt på som noe som kan ha tatt livet av ungdommene. Det samme er GHB.

Sannsynligvis finnes sannheten et sted mellom alt dette.

En annen grunn som blir pekt på, spesielt av Elisabeth, er mangel på hjelp og få rom hvor unge kan snakke om dette.

Etter dødsfallet forsøkte hun og familien å få hjelp fra flere instanser. Noen steder fikk hun ikke hjelp, andre steder fungerte ikke hjelpen.

– Jeg har veldig forståelsesfulle foreldre. Men mange av vennene mine kan ikke fortelle foreldrene at de kjenner noen som har dødd av overdose. De tør ikke å si at de kjenner ungdommer i rusmiljøet, forklarer Elisabeth.

Hun mener at folk som bruker rus, og som sørger over folk som har dødd av rus, må bli møtt på en god måte.

Mange ungdommer på hennes alder må bære på problemene helt alene.

Ungdommer som allerede har et rusproblem, vil prøve å døyve sorgen med rus, mener Elisabeth.

Hun forklarer at mange ungdommer har det slik. Hver gang det skjer noe fælt, ruser man seg.

– Det er din måte å rømme fra følelsene dine på. Men rusen dreper deg. Enten med overdose, eller sakte, men sikkert, sier Elisabeth.

Overdosedødsfall blant unge

Elisabeth frykter mange ungdommer må bære på problemene sine alene.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

80 nye henvendelser i hittil i år

K46 gir oppfølging til unge mellom 15 og 25 år med begynnende eller mer utviklede rusproblemer i Stavanger.

Daglig leder Lisbeth Skibenes forklarer at de i løpet av ett år har kontakt med 150-200 ungdommer. Og like mange pårørende.

I 2021 har de mottatt nærmere 80 nye henvendelser.

Skibenes er tett på miljøet. Hun bekrefter at det har vært flere overdoser på kort tid.

Tallet i år er høyere enn det har vært de siste årene, slik det ser ut nå, mener Skibenes.

Hun mener at et tilgjengelig hjelpeapparat, som kan gi tett oppfølging til den som har et rusproblem og til pårørende, er helt nødvendig.

– Det kan være lett å tenke at den som ruser seg ikke vil så mye mer enn å fortsette å ruse seg, særlig hvis den det gjelder ikke oppsøker selv hjelpeapparatet eller tar imot hjelp som tilbys. Slik er det ikke, sier hun.

Overdosedødsfall blant unge i Rogaland

Lisbeth Skibenes er daglig leder ved K46 i Stavanger - et hjelpetilbud til unge med begynnende eller utviklede rusutfordringer. Her i samtale med «Elisabeth» (16).

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fant en trygg havn

Det var gjennom K46 at Elisabeth endelig fikk hjelp. Gjennom en kamerat kom hun i kontakt med Anne, som jobber her.

Elisabeth møtte Anne i en av begravelsene hun har vært i. Anne forstod raskt at Elisabeth trengte hjelp. Både med rusproblemene og å ha en voksen å snakke med om livet.

For Elisabeth er Anne en trygg voksen som hjelper henne å få ut tankene sine. De kan snakke.

Om skole, og om vennen som er død. De kan snakke om rus. Om alt.

For Elisabeth er det viktig å få ut tankene sine et sted. Hun trenger å snakke fritt uten å tenke på straff eller at foreldrene blir sinte eller redde.

– K46 gir også hjelp til foreldrene mine, slik at de skal forstå hvordan vi ungdommer har det når vi prøver å slutte å ruse oss, sier hun.

Barn i 12-årsalderen

« ... Ungdom helt ned i 13-årsalderen har blitt lokket ut på verdens tynneste is. Mørkemenn har i det stille klart å fange noen av byens mest gullfine kids. Lurt dritten inn i livene deres. Helt vanlige ungdommer. Fra alle de fineste ungdomsskolene. Fra alle de ulike bydelene. Fra din gate. Fra ditt nabolag. Garantert ...»

Dette skriver musiker Helge Toft på Facebook. Toft er leder av Åpen Zone, som er et møtested for ungdom i Haugesund.

Han mener det har dukket opp grums og skit i skyggene og de mørke krokene i byen.

– Tidligere begynte ungdommene med hasj. Nå begynner de med å bestille noe fra internett, som en eller annen snik har sittet i en bunkers i Romania og mikset sammen, sier han.

Elisabeth er enig. Hun syns det er sykt at så mange skal dø på så kort tid.

– Det er normalt å høre om en, og så er det så mange på bare tre måneder. Det er altfor mange. Det finnes mye dritt stoff der ute, nå, sier hun.

Toft forklarer at årsaken til at de la ut innlegget er at mange foreldre tror at narkotikabruket blant unge bare skjer i egne stoffmiljøer.

Det gjør det ifølge Toft ikke.

Det kan nemlig skje alle.

– Foreldre må spørre mer. Spør hva de har vært ute på. Sett dere ned i bilen på vei fra handleturen. Spør. Da tror jeg mange vil få en liten a-ha-opplevelse, mener han.

Jostein Jensen på brygga

Jostein Jensen i Haugesund er tidligere rusavhengig. Han mener det aldri har vært så galt som nå blant unge i byen.

Foto: Iris Elin Ullvang / NRK

Det kan Jostein Jensen bekrefte. Han er tidligere rusavhengig og en arrangørene bak verdens overdosedag i Haugesund.

– De som ruser seg nå er helt nede i 12-årsalderen. De er jo bare barn. Det har aldri vært så galt som nå, sier Jostein Jensen.

En overdose i Bergen

I andre norske byer har de ikke hatt de samme problemene som i Rogaland.

Bergen har fått inn melding om ett dødsfall hvor det er mistenkt overdose i år.

De to siste årene har det vært 13 narkotikarelaterte dødsfall i Bergen.

Oslo kommune forklarer at de ikke kjenner til en lignende situasjon rundt overdoser blant unge i Oslo.

Elisabeth er selv blant dem som har tatt overdoser.

Hun kunne ha vært en del av statistikken som ikke finnes før i 2022.

– Det er ikke sikkert at alle har hørt om alle som har dødd. De tror kanskje det bare er snakk om én. Men det er faktisk unormalt mange som har dødd på kort tid. De som ruser seg, må tenke over hva de faktisk tar og gjør, sier 16-åringen.

Ungdom og overdoser

Elisabeth vil bruke erfaringen sin til å hjelpe andre.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hun er usikker på hvordan det hadde gått med seg selv om hun ikke hadde møtt Anne på K46.

– Det viktigste er at det er ikke farlig å be om hjelp, det har jeg erfart.

– Du er 16 år. Du har sikkert drømmer og ønsker?

– Mitt aller største ønske er å bli rusfri og utdanne meg innen helse. Da kan jeg bruke mine erfaringer til å hjelpe ungdommer som trenger en trygg voksen i livet sitt. Drømmen er selvfølgelig å jobbe på K46, sier Elisabeth.

Siluett av ung jente

Elisabeth drømmer om å jobbe ved K46.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Les også: p3.no » Hva gjør egentlig de forskjellige rusmidlene?

Se også den nye dokumentarserien der Leo Ajkic skal finne sannheten om rus:

Jens var en fin og sporty fyr som tok en pille han ikke burde. Hans historie kan kanskje en dag redde livet til en du er glad i. Eller deg.

Jens var en fin og sporty fyr som tok en pille han ikke burde. Hans historie kan kanskje en dag redde livet til en du er glad i. Eller deg.