Vil ha flere parkeringsplasser på Forus

Flertallspartiene AP og FrP i Sandnes vil øke antall parkeringsplasser på Forus – stikk i strid med alle politiske føringer og planer.

Pål Morten Borgli, Stanley Wirak

Stanley Wirak og Pål Morten Borgli avviser planene om færre parkeringsplasser på Forus. De ønsker tvert om å øke antall parkeringsplasser i påvente av at et kollektivtilbud er på plass for å ta hensyn til næringslivet på Forus.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Det ligger an til full konfrontasjon i parkeringsstriden på Forus. Flertallspartiene i Sandnes ønsker nå i stedet å øke antall parkeringsplasser på Forus fremfor å redusere dem.

Både ordfører Stanley Wirak fra AP og Pål Morten Borgli vil tilby bedriftene flere parkeringsplasser og avviser også både rushtidsavgift og andre tøffe tiltak for å begrense biltrafikken i årene fremover.

Jeg sier ikke at vi skal ha en veldig økning i parkeringen, men vi må ha en dekning som næringslivet kan leve med og som folk som jobber på Forus finner fornuftig, sier Stanley Wirak.

Veier tyngst

Wirak taler dermed rådmenn, fageksperter og en rekke politiske kollegaer både innenfor og utenfor sitt eget parti på Nord-Jæren midt i mot. Forslaget er strikk i strid med de planene som er diskutert som en forutsetning for videre utbygging på Forus over lengre tid .

Hensynet til bedriftene må veie tyngst, så lenge det ikke foreligger et godt kollektivtilbud i dag, mener Wirak.

– Det som er viktig er at vi ikke ødelegger etableringslysten på Forus slik at næringslivet begynner å trekke seg ut, sier Wirak.

Kø E 39 Motorveien Forus

Kø på vei til Forus. Biltrafikken vokser fra år til år og en rekke tiltak er diskutert for å begrense biltrafikken.

Foto: Otto Voldsund / NRK

Full støtte


Han frykter konsekvensene av langt tøffere parkeringsrestriksjoner på Forus slik både rådmennene i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har tatt til orde for og som tidligere har fått full støtte fra de fleste politiske partiene i regionen – på tvers av kommunegrensene.

Wirak får også full støtte fra varaordfører Pål Morten Borgli fra Fremskrittspartiet.

Det er behovet for bedriftene og de ansatte som er avgjørende når det gjelder parkering. Jeg tror at Forus kommer til å få store utfordringer hvis det ikke legges til rette for gode parkeringsforhold også i framtiden, sier Borgli.

Mot kaos


Dermed synes parkeringskaoset for Forus komplett. Det har lenge vært bred politisk enighet i regionen om at færre parkeringsplasser på Forus er det beste tiltaket for å begrense biltrafikken. Det må til for å utløse belønningsmidler fra staten og få ned utslippene som kommunene har forpliktet seg til.

Rådmennene i Stavanger, Sandnes og Sola har lagt frem et fellesforslag om parkeringsrestriksjoner som etter planen skal behandles i de tre kommunene før sommeren. Sterke reaksjoner fra et mer eller mindre samstemt næringsliv - med Statoil i spissen - har ført til at vinden er i ferd med å snu. I Sandnes blåser det opp til full storm over kommunegrensene.

Viser til Fornebu


– Vi ønsker å finne ut av hvorfor Statoil er gitt tillatelse til mye større parkeringsdekning i Oslo enn det som ligger i planene for Forus. Mitt spørsmål er hvorfor vi skal være så restriktive her i regionen når de trafikale problemene er større i Oslo enn her, sier Wirak.

Staley Wirak

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

Foto: Ståle Frafjord


Han viser til at jobb nummer en for politikerne i regionen må være å få bussen frem, noe han mener er et arbeid som pågår for fullt og som vil gi resultater på sikt.

– Men før dette er på plass må folk ha mulighet for å parkere. Det er den måten de kommer seg til jobb på, sier Wirak.

Tror på felles løsning

Forslaget fra Sandnes om å øke antall parkeringsplasser i stedet for å begrense dem, kan i verste fall føre til at de tre kommunene på Forus vedtar ulike parkeringsbestemmelser .

– I teorien kan vi ha det, men jeg er sikker på at vi skal kunne finne en felles løsning, sier Wirak.

Varaordfører Pål Morten Borgli mener derimot at det ikke trenger å være en ulempe for Sandnes om kommunen vedtar andre og mindre restriktive parkeringsbestemmelser på Sandnes-siden av Forus enn nabokommunene.

– Jeg ser ikke problemet med at det vil være ulike rammebetingelser. Det er i grunnen bare skjerpende for konkurransen og må bare være bra for næringslivet, sier Borgli.

Pål Morten Borgli

Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli.

Foto: Ståle Frafjord

Må være på plass

Ordfører Stanley Wirak er for innføring av parkeringsrestriksjoner på sikt, men er helt klar på at det ikke kan skje før et skikkelig kollektivtilbud er på plass. Bussveien som er under bygging vil imidlertid ikke stå ferdig før tidligst i 2020.
Wirak mener også at en økning i antall parkeringsplasser på Forus ikke vil ha konsekvenser for avtalen som er gjort om belønningsmidler fra staten.

– Vi må forholde oss til de avtalene som er gjort, men det er klart at hvis det foreligger nye opplysninger må det være mulig å reforhandle disse avtalene . Det samferdselsministeren var klar på var at disse tallene ikke er absolutte. Vi må ha like kjøreregler og mitt spørsmål er hvorfor vi skal ha andre kjøregler for eksempelvis Statoil på Fornebu enn på Forus, sier Wirak.

Ikke rushtidsavgift

– Er det andre strakstiltak du mener heller bør prioriteres for Forus for å få ned biltrafikken?

– Nei, jeg ser ikke de store mulighetene. Vi må jobbe for fullt for å få fram alternativer til biltrafikken, men i mellomtiden må folk komme seg til jobb, sier Wirak.

– Betyr ikke dette i praksis at denne regionen har noen år foran seg hvor trafikken bare vil bli verre og verre?

– Ja, det er faktisk sånn det blir, sier Wirak.