NRK Meny
Normal

Kollektivandelen er lavere enn for syv år siden

Tallet på busspassasjerer på Nord-Jæren har økt noe, men befolkningstallene har økt mye mer siden 2005.

Buss for tog

Tallet på busspassasjerer på Nord-Jæren har økt noe, men befolkningstallene har økt mye mer siden 2005.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

De siste ni årene har Rogaland fylkeskommune brukt fem milliarder kroner på kollektivtrafikken i Rogaland. Målet har vært å få langt flere til å velge buss fremfor bil.

Satsingen har vært mislykket. I forhold til veksten i folketallet reiste færre rogalendinger kollektivt i fjor enn i 2005, viser tall NRK har gjennomgått.

Nå krever direktør i Kolumbus, Odd Aksland, politisk vilje og dramatiske tiltak for å begrense biltrafikken.

Les også: Vegvesenet: – Vi til anker departementet hvis avgjørelsen blir stående

Les også: Krever helhetlige transportløsninger

– Jeg var på et møte i dag. Der var vi 170 personer. Jeg kunne registrere at det var en som kom med bussen, og det var meg.

– Bussen må ha et fortrinn

Odd Aksland har vært direktør i Kolumbus siden 2010. Det fylkeskommunale foretaket har i årevis hatt som hovedoppgave å gi et best mulig kollektivtilbud til befolkningen i fylket.

Odd Aksland

Kolumbus-direktøren mener at den fremst utfordringen nå er fremkommeligheten for bussene.

Foto: NRK

Det har vært en kamp bussen har vært dømt til å tape.

– Den største utfordringen nå er frekommelighet for buss. Bussen må komme fram mye bedre enn privatbilen gjør. Den må ha et fortrinn for å si det rett ut, mener Aksland.

Det har vært for lett å kjøre bil i denne regionen.

Odd Aksland, direktør i Kolumbus

Kolumbus er nærmest på egenhånd satt til å oppfylle politikeres drøm om å firedoble antall kollektivreisende i fylket mot 2025.

– Gater må stenges, parkeringen reduseres

Passasjertallene NRK har gjennomgått opp mot utviklingen i befolkningstallet viser tvert om at færre reiste med buss i fjor enn for åtte år siden. Aksland peker på en hovedårsak: Bilen.

– I Rogaland i dag er det lett å bruke bil. Både når det gjelder parkering og ikke minst å kjøre. Der må det en helt annen politikk fram, med harde restritive tiltak både på parkering og ikke minst på bompenger.

Billettkontroll

Prisen på bussreiser er satt opp sju ganger siden siden 2005.

Foto: NRK

Aksland mener det må være lite parkering på arbeidsplasser og skoler og og i sentrumsnære områder.

– Gater må stenges for at bussen skal kjøre der aleine og komme fram, sier han.

Pisk og gulrot

Kolumbus-direktøren skjønner at det må brukes både pisk og gulrot.

– Hvis vi innfører veldig harde restriktive tiltak, må det og løses ut i andre enden med at det blir et godt rutetilbud og bedre veier der det og trengs, sier Aksland.

Aksland er klar over at uttalelsene vil provosere tusenvis av bilister. Men han mener det ikke er noen vei utenom. Det må dramatiske tiltak til i regionen for å få flere til å reise kollektivt.

Kvadrat

Kolumbus-direktøren mener det må legges sterkere restriksjoner på parkering. Bildet er fra parkeringsplassen ved Kvadrat.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er klart det er noen som må få lov å bruke bil i dag når de skal levere unger i barnehage og videre på jobb og alt. Det er ikke det vi snakker om, men vi kan få de som kan over på kollektivtransport. de som har en liten terskel for å komme over, men det må noe tvang til, sier Aksland.

– For lett å kjøre bil

Over 5 millarder- målt i 2012 kroner - har Kolumbus fått tilført fra Rogaland fylkeskommune siden 2004 i tillegg til 2,3 milliarder og billettinntekter.

Tilskuddet fra fylket har økt med over 50 prosent målt i 2012 kroner siden 2004.

Les også: Vil ha 320 fra bil til Forus-buss

Les også: Vil ha 320 fra bil til Forus-buss

Sju ganger i denne perioden er prisene på bussreiser satt opp. Antall reiser per innbygger har gått ned, både på Nord Jæren og i fylket i samme periode. Bussene står i de samme køene, køer som er blitt lenger og lenger.

– Det har vært for lett å kjøre bil i denne regionen. Det har det vært over år. Vi ser veldig lite restriksjoner på bilbruk utenom noe bompenger. Det er lett å få parkert. i har ikke hatt de store køene. Det er ført i det siste det har økt opp med køer og problemer med fremkommelighet, mener Kolumbus-direktøren.