NRK Meny
Normal

Tusenvis i Stavanger vil ta pedalene fatt i år

Over halvparten av alle voksne i Stavanger sykler aldri, viser en ny undersøkelse. Men beregninger viser at over 6000 personer planlegger å hive seg på sykkelsetet i år.

Syklist i Stavanger

Roar Børresen er prosjektleder for sykkelsatsingen i Stavanger kommune.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– De aller fleste som sykler, eller har et ønske om å sykle, forklarer at de gjør det ut fra helsemessige årsaker, og er opptatt av treningen de får på vei til og fra jobb, sier Roar Børresen.

Han er prosjektleder for sykkel i Stavanger kommune, og er opptatt av syklistenes ve og vel, samt å få flere til å velge tohjulingen som framkomstmiddel.

På oppdrag fra Stavanger kommune har Markedsføringshuset gjennomført en undersøkelse blant voksne i Stavanger, som enten er i arbeid eller studerer. Nå er den foreløpige rapporten klar.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, vaner og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. 802 personer besvarte spørsmålene om sine sykkelvaner.

Overrasket over interessen

Syklist i Stavanger

Han skal legge til rette for at flere tar pedalene fatt i Stavanger dette året.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Undersøkelsen havnet på bordet hos Børresen fredag morgen. Han er mest overrasket over at mange, som i dag aldri bruker sykkelen, har et ønske om sykle i løpet av 2014. 55 prosent oppgir at de aldri sykler, men 15 prosent av disse har en plan om å bli syklister i løpet av året.

– Jeg trodde ikke at det var så mange her i kommunen som var motiverte for å sykle, sier han.

Det er om lag 80.000 personer mellom 18 år og 67 år i kommunen. 44.000 av dem er ikke syklister, men undersøkelsen viser at over 6000 er motivert for å ta pedalene fatt i år.

– De ser at det er bilkøer som de kan unngå. Ved å sykle slår du to fluer i en smekk ved at du har en effektiv transport mellom hjem og arbeidssted. I tillegg får du den daglige mosjonen som alle bør ha for å holde seg friske, sier Børresen.

– Hva gjør dere for at disse 6000 personene faktisk kommer seg på sykkelen?

– Vi må formidle at vi har et bra sykkelnett i kommunen, slik at de vet at det er gode muligheter til å komme seg til og fra jobb uten store utfordringer. I tillegg må vi utbedre veinettet slik at det blir tryggere for syklistene, sier Børresen.

Sykkelstamvei til 500 millioner

Det er planlagt en sykkelstamvei mellom Sandnes og Stavanger. Den blir asfaltert og fire meter bred, og skal ha noen få, viktige påkoblinger.

Målet er at flere arbeidsreiser på Nord-Jæren fra skal foregå på sykkel i stedet for bil. I tillegg har de i Stavanger vært opptatt av at dagens nett blir tatt vare på og lagt til rette for sykkel.

– Vi har fokusert på vintervedlikehold på veiene. Hver morgen klokken 06.00 har vi helt bare veier, og har brukt mye salt for å unngå at veiene iser til. Asfaltering av grusveier har også vært viktig for oss, for å bedre framkommeligheten, sier han.

Sykkelentusiasten mener det er gode sykkeltraseer fra alle krinker og kroker i kommunen, og viser til kommunens hjemmeside for eksakte sykkelruter.

Sykkelruter i Stavanger

Her er sykkelrutene i Stavanger.

Foto: Stavanger kommune

– Å komme seg til jobb i næringsområdet Forus, er lett tilgjengelig for alle i Stavanger, sier Børresen som mener de største utfordringene framover er å forbedre dagens traseer.

– Vi skal fjerne hindringer på hver av hovedrutene for å få dem opp på standarden med Sørmarksruta, som vi er mer eller mindre i mål med. Dagens sykkelnett kommer til å bli enda bedre, legger han til.

En drøy mil skremmer ikke

Dagens syklister oppgir i undersøkelsen at effektivitet er like viktig som helseeffekten.

– Dette betyr at mange har gjort seg erfaringer med at det er effektivt å bruke sykkelen til og fra jobb. Og helsebiten får de med på kjøpet, sier Børresen.

Og funnene i undersøkelsen viser at folk ikke er skremt av å «få flere kilometer i bena.»

– Vi trodde at fem til seks kilometer var grensen for hva syklistene mente var overkommelig avstand. Men svarene viser at det er overkommelig for mange å sykle en drøy mil, sier han.

Avstanden til jobb og skole påvirker hvor mange som sykler, viser undersøkelsen. For er det lenger enn 10-12 kilometer, blir det færre som sykler. De som kun sykler om sommeren er mer påvirket av avstand fra hjem til jobb/studier.