Hopp til innhold

Tidligere oppstart for Rogfast

Arbeidet med å bygge den undersjøiske tunnelen Rogfast kan starte alt neste år. Vegvesenet vil utnytte maskiner og kompetanse fra Ryfast-prosjektet.

Tidligere oppstart for Rogfast

VIDEO: Vegvesenet informerer om Rogfast.

Tor Geir Espedal

Prosjektleder for Rogfast, Tor Geir Espedal.

Foto: Undi Torstensen, Statens Vegvesen

Det kom frem da Statens vegvesen presenterte planene sine for milliardprosjektet i dag.

Vegvesenet sier at de ønsker å utnytte ledig kapasitet etter Ryfast-utbyggingen.

– Vårt formål har hele tiden vært å komme i gang så fort som mulig. Det er et stort og komplisert prosjekt, og slik som det ser ut nå, så tror jeg vi kan komme i gang i slutten av 2016, sier prosjektleder for Rogfast Tor Geir Espedal.

Årsaken til den tidlig varslede starten er at vegvesenet ser at nytteverdien og den samfunnsmessige gevinsten av tunnelen er stor. Dermed er det lurt å komme i gang så fort som mulig, mener de.

– Hver måned vi kan spare inn på at åpningstidspunktet gir en samfunnsmessig stor gevinst, sier prosjektlederen.

Politisk vilje

Helge Eidsnes

Regionsjef i Statens vegvesen, Helge Eidsnes.

Foto: Arne Veum

Regionsjef i Statens vegvesen, Helge Eidsnes, håper de siste reguleringsplanene kan bli behandlet før sommeren.

– Til sommeren kan saken sendes over til veidirektoratet og departement for videre behandling. Hvis alle brikkene faller på plass som ønsket, så er det mulig med en oppstart i løpet av 2016, sier Eidsnes.

Prosjektet er avhengig av Stortinget og regjeringens godkjenning, men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, har gitt uttrykk for at han synes Rogfast-prosjektet er veldig viktig.

– Det er stor politisk vilje både lokalt og sentralt, men det gjenstår fortsatt noe arbeid lokalt før det sendes over til departementet og regjeringen for videre behandling, sier regionsjefen.

To timer til Bergen

Han mener ferdigstillelsen av E39 i regionen vil bli en stor samferdselsrevolusjon, med firefelts vei fra Kristiansand til Stavanger, og videre til Bergen.

Mirjam Ydstebø

Kvitsøy-ordfører Mirjam Ydstebø tror kvitsøybuen vil få en ny hverdag etter Rogfast.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Dagens reisetid fra Stavanger til Bergen er fire og en halv time, den kan vi halvere når E39 er fullt utbygget, og da har vi en veiforbindelse som kan konkurrere med fly, sier han.

På Kvitsøy er ordfører Mirjam Ydstebø spent på hvordan det blir å være landfast, og hun synes det høres fornuftig ut at de forsøker å fremskynde prosjektet.

– At en kan dra synergiene og effekten av Ryfast har vel ligget litt i kortene, og det synes jeg er flott at de tenker å gjøre, sier hun.