Frp mener regjeringen bløffer om veifinansiering

Statens bidrag til Rogfast hentes tilbake ved en kraftig momsøkning.– Dette er å holde folk for narr, mener Frp.

Staten tar tilbake like mye i moms som de bidrer med til Rogfast.

VIDEO: Staten bløffer om veifinansiering mener Frp.

– Her vil forhåpentligvis Rogfast komme opp om rundt ti år, men nå viser det seg dessverre at staten ikke har lyst til å være med på dugnaden, sier Roy Steffensen som er stortingskandidat for Fremskrittspartiet i Rogaland.

Frp mener at den rødgrønne regjeringen trikser med tall når det gjelder Rogfast. Regjeringen skryter av milliardbidraget, men alt spises opp av økt moms. Rogfast skal koste 12 milliarder kroner og er første etappe på en ferjefri stamvei langs kysten mellom Stavanger og Trondheim.

Rogfast

Rogfast blir to milliarder kroner dyrere enn først antatt på grunn av en kraftig økning i momsen. De nye momsreglene gjør at staten sitt bidrag på et par milliarder kroner i realiteten blir lik null ved at de tar inn like myke i moms.

– Det er triksing med tall på høyt nivå

Det har vist seg gjennom historien at bompengeandelen øker og staten sin andel minker. Det er å holde folk for narr.

Roy Steffensen, stortingskandidat for for Frp i Rogaland

Rogfast blir to milliarder kroner dyrere enn først antatt på grunn av en kraftig økning i momsen. De nye momsreglene gjør at staten sitt bidrag på et par milliarder kroner i realiteten blir lik null ved at de tar inn like myke i moms.

– Jeg synes det er å holde innbyggerne i Rogaland for narr. Det er triksing med tall på høyt nivå. det er ikke dette som har vært intensjonen, sier Steffensen.

Staten gir med den ene hånden og tar like mye med den andre. Regnestykket for Rogfast ser slik ut:

  • Regjeringens bidrag: 2, 45 milliarder kroner
  • Bompengeandel: 9, 75 milliarder kroner
  • Samlet kostnad: 12,20 milliarder kroner

Det som tilbakeføres til staten i form av moms er også 2,45 milliarder kroner.

Rogfast

Frp mener at bompengeandelen øker, mens statens andel reduseres i store nye veiprosjekter.

Foto: Illustrasjon: Statens Vegvesen

Statens bidrag blir tatt opp i Stortinget

– Det går jo an å diskutere hvor mye staten tjener på det, men det har jo alltid vært sånn at på bygging av riksveiprosjekter har det vært moms. I den grad det blir bompenger på de, så vil staten ta sin andel av bompengene i forhold til prosjektkostnadene, sier prosjektleder Tor Geir Espedal.

Nå blir statens bidrag i store statlige byggeprosjekter tatt opp i Stortinget.

– Når bompengeordningen ble innført, så var det meningen at det skulle være et spleiselag mellom kommune og stat, der innbyggerne og skulle betale en del i bompenger. Det har vist seg gjennom historien at bompengeandelen øker og staten sin andel minker. Det er og holde folk for narr, sier Steffensen.