Hopp til innhold

Sier opp driftsavtalen etter hijab-forbud

Stavanger kommune sier opp driftsavtalen med Blidensol sykehjem. Årsaken er blant annet at styret har ilagt forbud mot hodeplagg for sine ansatte.

Blidensol sykehjem

Styret ved Blidensol sykehjem har fått kritikk av sine ansatte, Stavanger kommune, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Arbeidstilsynet for å ha innført forbud mot hodeplagg.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Hvis ikke ting endrer seg avvikler vi i løpet av to år. LMD har vært tydelige på at styret ved Blidensol har opptrådt lovstridig og i tillegg har Arbeidstilsynet funnet en rekke forhold som må ryddes opp i, sier Per Haar, kommunaldirektør for oppvekst og levekår til NRK.

Han sender nå oppsigelse av driftsavtalen Blidensol sykehjem har hatt med Stavanger kommune, melder Aftenbladet. Det skyldes striden om bruk av hodeplagg for de ansatte, samt andre forhold som Arbeidstilsynet har påpekt.

– Vi er bekymret for den manglende måten styret følger dette opp på, og håper Blidensol tar tak i utfordringene de har, og det kommer vi til å følge nøye med på, sier Haarr.

Oppsigelsesperioden er på to år, og når den perioden er omme skal pasientene være flyttet andre steder.

Fikk beskjed gjennom media - ikke fra kommunen

– Vi har hørt hva kommunen har sagt, og tatt det til etterretning, men er sjokkert over at vi fikk beskjed om dette gjennom media, sier styrets talsmann Thomas Middelthon.

– Vi fikk ikke støtte fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda, men trodde vi skulle få tre måneder på oss til å vurdere å anke til domstolene, slik oppskriften er, legger han til.

Middelthon ønsker ikke si noe om veien videre for Blidensol-styret før han har fått brevet med mer informasjon fra kommunen.

Nektet ansatte bruk av hodeplagg

Sykehjemmet Blidensol i Stavanger fikk i høst kritikk fra både kommunen og Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi de nektet sine ansatte å bruke hijab, turban og palestinaskjerf i arbeidstiden. Stavanger kommune har truet med å si opp driftsavtalen med sykehjemmet, og nå har de gjort det.

Det var en kvinnelig ansatt ved sykehjemmet, som selv bruker hijab, som klaget inn forbudet til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Ombudet konkluderte i desember med at det å forby bruk av religiøse plagg er i strid med diskrimineringslovens paragraf 6, om etnisitet. Styret klagde vedtaket inn til Likestillings- og diskrimineringsnemnda, men nemda slo også fast at det var lovbrudd.