Hopp til innhold

Kommunen overtar Blidensol sykehjem etter hijab-strid

Stavanger kommune anser situasjonen ved Blidensol sykehjem som svært alvorlig og sier opp driftsavtalen med tre måneders varsel. Arbeidsmiljøet er uforsvarlig, mener Arbeidstilsynet.

Blidensol sykehjem
Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kommunen varsler i et brev til styreleder at driftsavtalen med sykehjemmet vil bli hevet i august dersom ikke hijab-forbodet, forholdet mellom ansatte og driftsstyret, og mellom kommunen og driftsstyret, ordner seg.

Stavanger kommune mener at det foreligger brudd på flere lovverk:

  • Helse/- og omsorgslovgivningen,
  • Arbeidsmiljøloven
  • Diskrimineringsloven om etnisitet.

Rådmannen mener at dette er en situasjon som over tid gir en uakseptabel høy risiko for en uforsvarlig helsetjeneste.

Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden i fjor høst. Styret ved sykehjemmet vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb.

Fra to år til tre måneders frist

Før påske meldte Stavanger kommune at de vil si opp avtalen innen to år, dersom situasjonen ikke endrer seg, men nå mener de at situasjonen har forverret seg, og har innskrenket fristen til tre måneder.

Arbeidstilsynet mener at driftsstyrets adferd ovenfor ansatte og ledelse bidrar til å skape et ikke-helsefremmende arbeidsmiljø ved Blidensol.

– Dette er kanskje det mest alvorlige i situasjonen, fordi det over tid bidrar til et uforsvarlig arbeidsmiljø som igjen vil øke risikoen for et uforsvarlig tjenestetilbud til pasientene, sier direktør oppvekst og levekår Per Haarr.

Videre nekter driftsstyret å gå i dialog med Stavanger kommune som oppdragsgiver, det samme gjelder i forhold til Arbeidstilsynet.

– Stavanger kommune er opptatt av å sikre en faglig forsvarlig tjeneste ved sykehjemmet. Ved heving av driftsavtalen vil kommunen overta driften av sykehjemmet i Blidensols lokaler, og ivareta beboerne, pårørende og de ansatte, sier Haarr.