Blidensol-styret: – Forventer at kritikerne legger seg flate

Ny EU-kjennelse støtter sykehjemmet Blidensol i Stavanger som nekter ansatte å bruke religiøse hodeplagg i arbeidstiden. En full seier, sier talsmann for styret, men det får neppe konsekvenser.

Thomas Middelthon

Private Blidensol sykehjem og talsmann for styret, Thomas Middelthon, fikk kritikk fra mange hold for vedtak om nøytralt arbeidsantrekk. Nå får de støtte i EU-domstolen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er jo det vi har sagt hele tiden. Dette betyr full seier, og nå forventer vi fullt medhold, sier Thomas Middelthon, styremedlem og talsmann for styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger, Thomas Middelthon.

EU-domstolen konkluderte i dag med at europeiske arbeidsgivere rett til å bestemme over ansattes religionsutøvelse i arbeidstiden. Denne tvisten står i dag ved sykehjemmet i Stavanger, som i høst fikk kritikk fra både kommunen og Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi de nektet sine ansatte å bruke religiøse hodeplagg i arbeidstiden.

– Vi har hatt et hylekor imot oss som ikke har forstått det, som har kalt oss rasister og all verdens. Jeg håper nå at meningen får en annen vending, sier Middelthon.

Venter på klagebehandling

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte i desember med at det å forby bruk av religiøse plagg er i strid med diskrimineringslovens paragraf 6, om etnisitet.

Middelthon og styret klaget vedtaket inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, og har fått beskjed om at en avgjørelse skal komme innen utgangen av mars.

– Jeg forventer i at vi får medhold i at vi kan gå inn for vårt nøytrale arbeidsantrekk på Blidensol. Det er alt vi forlanger, sier Middelthon.

– Det eneste saken gjelder er arbeidsantrekk, og der inngår ikke hijab. Det er helt forståelig når det gjelder demente pasienter, legger han til.

Blidensol sykehjem

Styret ved det private sykehjemmet Blidensol i Stavanger la ned forbud mot å bruke hijab i arbeidstiden.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Forventer at ordføreren legger seg flat

Sykehjemsstyret fikk kritikk fra mange hold og Stavanger kommune tok klart avstand fra hijab-forbudet, og kalte styret inn på teppet. De ga i midten av desember Blidensol tre måneder på å heve vedtaket, og truet med å heve driftsavtalen hvis de ikke gjør det.

– Nå må de må legge seg flate alle som har stått og ropt, ikke minst byens ordfører, sier Middelthon.

Kommunen: – Forholder oss til norsk lov

Professor og ekspert på europeisk rett Mads Andenæs sier til NRK at vi har egne bestemmelser for religionsfrihet og diskriminering i grunnloven og norsk rett som vil gjelde uansett hva EU-domstolen sier. Det samme viser Per Haar, kommunaldirektør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, til.

Per Haarr

Per Haar, kommunaldirektør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune

Foto: Erik Waage / NRK

– Jeg er ikke jurist, men forstår det sånn at dette ikke betydning for norsk rettspraksis, så dette får ingen umiddelbare konsekvenser, sier Haarr.

Kommunen avventer nå avgjørelsen fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda og har også satt trusselen om å heve driftsavtalen med sykehjemmet på vent til dette kommer.

– Det er et signal fra EU-domstolen, men vi gjør vurdering ut ifra vårt lovverk, våre verdier og vårt ståsted. Det er det som er grunnlaget for beslutningene som nemnda skal ta i denne saken, sier Haarr.

– Bekymret for ansatte og pasienter

Kåre Reiten (H), leder for kommunalstyret for levekår svarer også at han avventer ankebehandlingen, men er i tillegg bekymret for pasientene.

– Det som er viktig for meg er ikke denne hijab-debatten, men at vi får ro rundt driften på Blidensol der det er vanskelige arbeidsforhold for ansatte som kan gå utover pasientene. Jeg er bekymret for driften av sykehjemmet, og håper på en rask avgjørelse, sier Reiten.