Slår fast at hijab-forbud er brudd på loven

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det skal svært mye til for å kunne nekte noen å bruke religiøse hodeplagg.

Blidensol sykehjem

LDO konkluderer med at Blidensol sykehjem i Stavanger bryter loven.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

De ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger får ikke lov til å bruke hijab på jobb. Saken har vært gjenstand for debatt i høst, og i forrige uke møttes Stavanger kommune driftsstyret ved sykehjemmet.

Begge parter var klare på at de ville avvente konklusjonen fra LDO, som var klart tirsdag formiddag.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har, etter klage fra ansatte, kommet med sin vurdering av styrets vedtak. De konkluderer med at vedtaket, som forbyr bruk av religiøse plagg, er i strid med diskrimineringslovens paragraf 6, om etnisitet.

Forholder seg til klagerett

I en e-post til NRK skriver nestleder i driftsstyret ved Blidensol, Kirsten Smedvig, følgende:

– Styret har nylig mottatt likestillings- og diskrimineringsombudets vurdering av sykehjemmets vedtak om generell og nøytral uniform, og styret forholder seg nå til den klageretten og klagefristen som er gitt oss.

Styremedlem og talsmann for styret ved Blidensol, Thomas Middelthon, er klar på at LDO kun er en rådgivende, og ikke en lovgivende, instans.

Han vil se hvor saken ender i retten, samtidig som han presiserer at han kun er varamedlem i styret, uttaler seg på personlig plan og at styret må snakke for seg selv.

– Vi har sett liknende tilfeller fra Danmark, hvor en liknende sak gikk helt til høyesterett og de frifant pleiehjemmet for å kunne bestemme det uniformsplagg som de måtte ønske, sier han.

Thomas Middelthon

Styremedlem og talsmann i styret ved Blidensol Sykehjem, mener styret burde ta saken videre til retten.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han mener saken fortoner seg som at dette er en jakt på muslimer.

Det må være tillatt å innføre et ensartet uniformsplagg uten at vi blir hetset som muslimhatere.

– Sterkt vern

I en pressemelding forklarer ombudet, Hanne Bjurstrøm, at det skal svært mye til for å kunne nekte noen å bruke religiøse hodeplagg.

– Bruk av religiøse hodeplagg har et sterkt vern. Vedtaket fra Blidensol er i strid med diskrimineringsloven, påpeker Bjurstrøm.

Ombudet viser til styret, som i sin redegjørelse til ombudet, hevder at bruk av hijab blant annet kan skape utrygghet og frykt hos eldre mennesker og demenspasienter. LDO mener at de ikke har mottatt opplysninger som underbygger at bruken av hijab er forstyrrende for pasientene.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm, mener Blidensol sykehjem bryter diskrimineringsloven.

Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

– Selv om man i konkrete tilfeller kan være nødt å gjøre enkelte tilpasninger for å ivareta enkelte pasienter, er ikke ubehag eller uro hos pasientene grunn nok i seg selv til å kunne forby hijab, sier Bjurstrøm.

Reaksjoner fra ansatte og pårørende tilknyttet bruk av hijab, som styret viser til, kan heller ikke begrunne et forbud mot hijab, skriver ombudet i sin uttalelse.

– Vi kan heller ikke se at bruk av religiøse plagg, herunder hijab, hindrer de ansatte i å utøve arbeidet tilfredsstillende.

Ikke overrasket

Stavanger kommune har en driftsavtale med sykehjemmet og har hele tiden vært klare på at de mener hijab-forbudet er lovstridig. Levekårsdirektør i Stavanger kommune, Per Haarr, er ikke overrasket over ombudets konklusjon.

– Jeg regner med at styret på Blidensol sykehjem tar dette til følge, og gjør om på vedtaket sitt, sier han.

Hva gjør dere hvis de ikke gjør om på vedtaket?

Per Haarr

Levekårsdirektør i Stavanger kommune forventer at styret gjør om på hijab-forbudet.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Nå foreligger det en tydelig konklusjon, så hvis de ikke gjør det så er det ganske alvorlig. Da må vi vurdere om det er slik at vi må se på det som et alvorlig mislighold av den avtalen som vi har inngått med Blidensol, sier Haarr.

Han sier videre at kommunen nå vil vente å se hvordan styret håndterer ombudets vurdering.