Hopp til innhold
Blidensol sykehjem i Stavanger
Foto: Anders Fehn / NRK

Hijab-nekt på Blidensol sykehjem

Oppsummert

Styret ved Blidensol sykehjem i Stavanger innførte lovstridig forbud mot hodeplagg for de ansatte. Kommunen sa opp driftsavtelen og styret snudde i saken.

  • Seier opp sjukeheimsavtale

    Stavanger kommune seier opp avtalen med Blidensol sjukeheim med tre månaders varsel. Dersom ikkje hijab-forbodet, tilhøvet mellom tilsette og driftsstyret, og mellom kommunen og driftsstyret, kjem i orden, blir avtalen heva i august.