Hopp til innhold

Politiet krever at papirløse Tita mister jobben

Arbeidsgiver IMI-kirken i Stavanger nekter å etterkomme kravet.

Tita Abraham Mekonnen

Papirløse Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea arbeider i kantinen i IMI-kirken i Stavanger, ansatt gjennom firmaet til Arne Viste.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Tirsdag denne uken dukket sivilt politi opp i kantinen til IMI-kirken i Stavanger. De aksjonerte for å se om papirløse Tita Abraham Mekonnen jobbet der. Og ifølge pastor Egil Elling Ellingsen kom politiet med en klar beskjed.

– De sa at Tita kunne jobbe ut arbeidsdagen, men ikke komme tilbake på jobb, sier han.

Politiet bekrefter at de har aksjonert, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Bryter loven med vilje

I IMI-kirken mener de at forholdene for de 2.400 papirløse asylsøkerne i Norge er uholdbare. Derfor bryter de loven med vitende og vilje for å provosere fram en rettssak, sier pastor Ellingsen.

– Vi bryter én lov, men vi mener vi ikke bryter Grunnloven eller menneskerettighetene vi er forpliktet på. Og de står høyere enn denne ene loven, sier han.

Pastor i IMI-kirken, Egil Elling Ellingsen

Pastor Egil Elling Ellingsen i IMI-kirken sier Grunnloven og menneskerettighetene betyr mer enn at kirken bryter loven ved å ansette en papirløs asylsøker.

Foto: Arild Eskeland / NRK

For Tita Abraham Mekonnen er det som skjer en stor påkjenning.

– Jeg er litt redd. Jeg har ikke gjort noe galt, sier hun.

Mener kirken har en god sak

Arbeidsrettsadvokat Bent Endresen har jobbet mye med internasjonal rett. Han mener det er norske myndigheter som bryter loven og at IMI-kirken vil ha en god sak.

– Hvis IMI-kirken ikke når frem i norsk rett, vil jeg tro de har gode muligheter internasjonalt, sier han.

Advokaten er opprørt over den norske praksisen.

– Vi lar mennesker bo i Norge i årevis fordi de ikke kan returneres, men fratar dem retten til å arbeide. Det henger etter min mening ikke på greip. Tidligere hadde papirløse faktisk mulighet til å arbeide, men vi har altså tatt fra dem denne retten, sier han.

– Hva synes du om det?

– Det er en skam.

– Uverdig behandling

Stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) vil ta saken opp med regjeringen. Han mener eksemplet med Tita Abraham Mekonnen synliggjør en uverdig praksis.

– Vi mener regjeringen må finne en løsning. At IMI-kirken gjør som de gjør, viser deres hjertelag og deres mening om den humanitære situasjonen. Det har jeg forståelse for, sier han.