Hopp til innhold

Arne Viste dømt til ett års betinget fengsel

STAVANGER (NRK): Arne Viste er dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

Arne Viste

DØMT TIL FENGSEL: Arne Viste driver firmaet Plog AS, og har ansatt asylsøkere som ikke har lovlig opphold. Nå er han dømt til fengsel i saken.

Foto: Marte Skodje / NRK

Arne Viste fra Sola har lenge hatt et ønske om å bli tiltalt for å ansette asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Viste har ansatt asylsøkerne i bemanningsfirmaet sitt, Plog AS.

Torsdag melder NTB at Viste er dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

Viste sier til NRK at han er skuffet over dommen.

– Jeg ser at dommen går litt inn i problemstillingen om en rettslig avklaring av dette med grunnloven, og det setter jeg pris på. Samtidig gir ikke dommen noen forbedring for den uholdbare situasjonen for de ureturnerbare, så derfor er jeg skuffet, sier han.

Viste mener at det er et brudd på Grunnloven å nekte asylsøkere å arbeide.

Forsvarer Christian Reusch sier de må se skikkelig på dommen før de bestemmer seg for hva de vil gjøre videre.

– Dette er ikke det resultatet Viste håpet på, men vi har ikke rukket å diskutere dommen mellom oss, sier Reusch til NRK.

Var optimist før dommen

I dommen peker tingretten på at bruk av ulovlig arbeidskraft undergraver arbeidsmiljøloven, og at det er en fare for utnyttelse av arbeiderne.

– Dette faller helt på sin egen urimelighet. Å gi mennesker lovlig arbeid, skattekort og anstendige forhold undergraver ingenting, sier Viste.

Saken var oppe i Oslo tingrett i slutten av september og starten av oktober. Viste var tiltalt for å ha gitt 29 personer uten oppholdstillatelse arbeid.

Før rettssaken startet uttalte han til NRK at han var optimist.

– Jeg er i godt håp om at denne saken får et positivt utfall som gir en praksisendring. Men det er lite rettspraksis på området og veldig stor usikkerhet knytta til hvordan det endelige resultatet vil bli, sa Viste.

Må også betale bot

I tillegg til den betingede fengselsstraffen, er Plog AS dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner, samt til en inndragning av 1,4 millioner kroner.

Viste selv frifinnes for inndragningskravet. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år.

Christian Henrik Prahl Reusch

Advokat Christian Reusch vil sammen med sin klient Arne Viste vurdere om saken skal ankes.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Aktor Hans Petter Skurdal ba i retten om ett års betinget fengsel for Viste, samt inndragning av 3 millioner kroner.

Skurdal ba videre om at Vistes selskap skulle dømmes til å betale en bot på 1,5 millioner kroner og en inndragning av 10 millioner kroner.

Viste har tidligere erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Han mener de han ansetter, ikke får innfridd sine grunnleggende rettigheter til arbeid av norske myndigheter.