Hopp til innhold

Papirløse Tita har fått jobb – men arbeidsgiveren bryter loven

Hun har fått endelig avslag på asyl i Norge, og hjemlandet vil ikke ta henne imot. Likevel har hun fått seg jobb i Stavanger, men mot myndighetenes vilje.

Tita Abraham Mekonnen

Papirløse Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea arbeider i kantina i IMI-kirken i Stavanger.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Før hadde jeg ingen jobb, så jeg er veldig glad nå, sier Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea.

Onsdag ble en stor dag for den papirløse flyktningen. Hun har fått seg arbeid hos IMI-kirken i Stavanger, hvor hun forbereder lunsj til de ansatte og studenter i kantina.

Livet har begynt å gi litt mening.

I 18 år har hun bodd i Norge. I åtte av disse årene har hun vært papirløs og lever et liv i limbo, da Eritrea ikke vil ta henne imot.

– Det er håpløst og trist uten jobb. Før jobbet jeg og hadde skattekort, så det ble helt mørkt da jeg mistet det, sier hun.

Da hun fikk avslag på asylsøknaden ble hun fratatt rettighetene sine i Norge – dermed bryter IMI-kirken loven ved å la henne jobbe.

Pastor i IMI-kirken, Egil Elling Ellingsen

Pastor i IMI-kirken, Egil Elling Ellingsen, føler et moralsk ansvar overfor Tita.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Som samfunn så setter vi disse menneskene i en situasjon som er helt uholdbar. Det handler om den verdigheten som ligger i å kjenne seg verdsatt av samfunnet ved å komme på jobb, sier pastor i IMI-kirken, Egil Elling Ellingsen.

De mener de har et moralsk ansvar i saken.

Har møtt veggen

Arne Viste har etablert et innleiefirma for å få papirløse i arbeid. Her hjelper han de papirløse med det meste, blant annet retten til å betale skatt.

I to år har han møtt veggen hos myndighetene.

Arne Viste

Arne Viste mener myndighetene ikke vil belyse saken.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Myndighetene vil ikke at domstolene skal avgjøre og belyse denne saken. Derfor lar de meg bare holde på. Så når jeg ber om å få lov å betale skatt for disse som ikke har skattekort, så får jeg ikke noe svar, sier han.

Dermed har han satt pengene til side og håper at han snart får mulighet til å betale disse til myndighetene.

Frykter konsekvensene

Gruppeleder for Frp i Stavanger, Christian Wedler, forklarer at han har forståelse for at privatpersoner og organisasjoner føler et moralsk ansvar, og har lyst til å hjelpe personer som befinner seg i en vanskelig situasjon.

Christian Wedler

Christian Wedler, gruppeleder for Frp i Stavanger.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Samtidig er jeg veldig glad for at norsk flyktnings- og innvandringspolitikk ikke styres av personlig moral, men av hva som er rett for landet og de store linjene, sier han.

Synes du det IMI-kirken gjør her er galt?

– Ja. Dessverre vil det være sånn at hvis de hjelper flere og flere ulovlig innvandrere og asylanter, så vil ikke ordningen med asylinstituttet stå seg i lengden. Hvis et avslag på asylsøknad ikke har noen konsekvenser, så vil systemet kollapse totalt og vi kommer til å oppleve ordninger som gjør at hele asylinstituttet står i fare.