Hopp til innhold

Nytt ja til Fjord Motorpark

Saken har fått 143 naboklager, 15 Frp-ere har meldt seg ut og en politiker flytta sydenturen. Mandag stemte Karmøy-politikerne nok en gang for Fjord Motorpark.

Stemte ja til Fjord motorpark

Det har vært mye fram og tilbake om Fjord motorpark. Nå håper tilhengerne at punktum er satt, etter at Karmøy-politikerne nok en gang stemte for motorparken.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Dermed vant rådmannens forslag akkurat fram, med 23 mot 22 stemmer. Det ble klart under mandagens møte i kommunestyret.

Klagen til grunneierne ble avvist, og vil bli sendt videre til fylkesmannen. Også naboklagen ble avvist, med 26 mot 19 stemmer.

Styreleder André Kidess i Fjord Motorpark er fornøyd med at kommunepolitikerne har stemt ja til motorparken.

– Dette betyr at vi kan ett steg videre i prosessen. Nå håper jeg at punktum er satt, i hvert fall i denne omgang, sier han.

Blei suspendert

Helge Thorheim

Tidligere Frp-er Helge Thorheim håper motorparken snart blir en realitet.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Historien om Fjord Motorpark på Karmøy handler mye om ekspropriasjon, altså om grunneierne skal tvinges til å gi fra seg eiendom. I oktober i fjor stemte et knappest mulig flertall i kommunestyret, 23 mot 22, for.

Saken om motorsportanlegget til 117 millioner kroner var imidlertid ikke over med det. Karmøy Frp, som har vært for bygging av motorpark, er mot ekspropriasjon. Frp-erne Susan Borg, Helge Thorheim og Nina Ve Sæbø stemte likevel for ekspropriasjon, og de to førstnevnte blei derfor suspendert fra partiet i seks måneder. Sæbø fikk en skriftlig advarsel.

Thorheim er nå uavhengig representant i kommunestyret. I likhet med styreleder Kidess, håper han at punktum er satt og at motorparken endelig får se dagens lys.

– Frp har jobbet for dette i ti år. Det er tragisk at dette blir en evigvarende sak. Det er altfor mange barn og unge som venter på dette anlegget, sier han.

Masseutmeldinger

Dette fikk store konsekvenser for partiet i en av landets «beste» Frp-kommuner: I januar meldte 15 medlemmer, flere av dem i kommunestyret, seg ut av partiet. Kommunestyregruppa er redusert fra ni til tre representanter.

Nevnte Borg utsatte for øvrig en sydentur for å være til stede under kommunestyrets behandling av nabo- og grunneierklagene. Hadde hun reist, kunne partiet fylt hennes plass med en vararepresentant som kunne snudd det knappe flertallet.

Alle grunneierne har klagd på ekspropriasjonsvedtaket, 143 naboer har klagd på støy, og det er dette som blei behandla i kommunestyret mandag kveld.

Gaute Sanson representerer naboaksjonen som har klagd på støy. Han er skuffet, men ikke overrasket over mandagens møte.

– Det er gjort et politisk vedtak. Nå håper vi fylkesmannen går juridisk til verks, kommenterer han.

Vil kreve plass

Planene om en motorpark på Karmøy begynte for alvor å ta form i 2011. Tilhengerne mener parken kan få positive følger for næringslivet i både Haugesund og Karmøy, og blant annet skaffe 50.000 nye overnattingsdøgn til hotellene i området.

Men for å skape boltreplass for ei lang rekke ulike motorsportutøvere trengs plass. Karmøy-politikerne gjorde første vedtak om ekspropriasjon i 2013. Den gang med 25 mot 20 stemmer.