Fjord motorpark
Foto: Fjord Motorpark (montasje)

Striden rundt Fjord Motorpark

  • Frp som eit reint protestparti

    Dei 15 som melder seg ut av Karmøy Frp, opplever at partiet ikkje lengre søkjer samarbeid i kommunestyret for å få gjennomslag for gode politiske løysingar, seier Helge Thorheim. Partiet står fram nå som eit reint protestparti, ifølgeThorheim.

  • Karmøy Frp ribbet for medlemmer

    15 medlemmer har meldt seg ut av Karmøy Frp, skriver Haugesunds Avis. Årsaken til masseutmeldelsene er striden rundt ekspropriasjon av arealer til Fjord Motorpark, som lokallaget gikk imot. Karmøy Frp hadde ni representanter i kommunestyret etter sist valg, nå har de tre.