Hopp til innhold

Ny rapport skal «frikjenne» Easee sine ladebokser

En måned før rettssaken kan en ny rapport snu situasjonen for kriserammede Easee og deres mye omtalte ladebokser. Elsäkerhetsverket sier til NRK at de gjennomgår rapporten.

Easee-lader

To av Easee sine ladebokser har vært underlagt salgsforbud i Sverige i over et år.

Foto: Tom Edvindsen

– Vi håper at denne rapporten kan bidra til å berolige Elsäkerhetsverket.

Det sier Ragnar Holtan som er divisjonsdirektør i det rådgivende ingeniørfirmaet Rejlers. Siden september 2023 har de jobbet sammen med kriserammede Easee for å dokumentere hvordan ladeboksene Easee Home og Easee Charge fungerer og ivaretar sikkerheten.

Ragnar Holtan

Ragnar Holtan er divisjonsdirektør i Rejlers.

Foto: Rejlers

Dette til tross for at ladestasjonene ikke har fulgt alle standarder, noe som har ført til at svenske Elsäkerhetsverket innførte salgsforbud for et drøyt år siden.

Blant annet mener svenskene at Easee sine ladebokser ikke har tilfredsstillende jordfeilvern og at deres løsning ikke har samme varighet som tradisjonelt jordfeilvern.

I etterkant har flere land innført salgsforbud. I Norge har man avventet en beslutning hos den svenske forvaltningsdomstolen. Saken skal opp i slutten av april.

I verste fall kunne dette bety at Easee måtte fikse 230.000 ladebokser i Norge og 100.000 i Sverige.

Nå mener Rejlers at de har klart å dokumentere at Easee sine ladebokser er trygge.

– Det er standarder man skal følge, men man kan også dokumentere sikkerheten på en annen måte. Er det standarder man ikke følger helt, så må man dokumentere tilsvarende grad av sikkerhet. Easee viser nå mer inngående hvordan produktene fungerer, noe man har vært tilbakeholdne med tidligere, sier Holtan.

Det var Teknisk Ukeblad som omtalte rapporten først.

Viser til lav feilrate på Easee-ladere

Easee har kontinuerlig overvåking av sine produkter og har gjennom 2023 samlet inn data fra 704.676 ladebokser.

Disse ladeboksene utførte over 82 millioner ladeøkter i løpet av fjoråret. Til sammen oppstod det 3075 feil som blir betegnet som kritiske. Disse fordelte seg slik:

  • 1739 – Høy temperatur.
  • 440 – Releer som var sveiset fast.
  • 376 – Test av jordfeil som feilet.
  • 520 – Andre feil, blant annet døde bokser

Det tilsvarer ifølge rapporten en feilrate på 0,44 prosent.

– Vi har ikke gode tall på hvordan denne feilraten er opp mot andre ladestasjoner, men sammenligner man med utstyr i sikringsskap er feilraten i ladestasjonene langt lavere. Ifølge en dansk undersøkelse er det feil ved mellom 3 og 15 prosent av jordfeilbrytere montert i sikringsskap, forutsatt at man faktisk gjennomfører manuell testing jevnlig slik produsentene krever, sier Holtan.

I rapporten, som er laget på bestilling fra Easee, har Rejlers kommet frem til at Easee sine bokser overgår kravene for sikkerhet på de fleste punkter, men ikke oppfyller standardene som Elsäkerhetsverket har pekt på.

De ivaretar imidlertid sikkerheten, mener Holtan.

– I samsvarserklæringen hadde Easee henvist til standarder der de ikke hadde fulgt alle kravene. De sa at det var trygt, men dokumentasjonen var for lett. Det er trygt, og oppfyller sikkerhetskravene på en annen måte. Standarder vil alltid ligge bak i bransjer med stor teknologisk utvikling, da gjelder det å dokumentere tilsvarende eller bedre sikkerhet.

Holtan mener også at de kan dokumentere at Easee sine løsninger ikke vil bli raskere forringet, slik Elsäkerhetsverket har vært bekymret for.

– Levetiden er mer enn det dobbelte av kravet, ved normal bruk.

Easee håper å slippe utbedring

– Rapporten oppklarer alle bekymringer Elsäkerhetsverket har pekt på. Den er en del av dokumentasjonen vi legger til grunn for tiltaksplanen vi har presentert for de installerte laderne i Sverige, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Marthe Kindervaag i Easee.

Selskapet håper nå at rapporten bidrar til at de slipper å utbedre de installerte ladeboksene, noe som ville kostet dem flere hundre millioner kroner.

Dermed kan rapporten potensielt få en viktig rolle i den kommende rettssaken.

– Vedtakene fra Elsäkerhetsverket ble fattet fordi Easee ikke hadde riktig teknisk dokumentasjon på plass da produktene ble satt på markedet, vi oppfylte rett og slett ikke kravene i de standardene vi hadde erklært samsvar til. Dette ønsker vi selvsagt å rydde opp i og vi har derfor presentert og iverksatt en tiltaksplan der ladeboksene får ny merking som viser til oppdatert og riktig teknisk dokumentasjon, sier Kindervaag.

Easee erkjenner nå at de burde ha dokumentert bedre.

– Dette anerkjenner vi fullt og helt! Selv om det har vært en tung tid for Easee, så har det vært ekstremt verdifull og viktig læring for oss, sier Kindervaag.

Men om det er nok til å få Elsäkerhetsverket til å endre syn er usikkert.

Per Samuelsson i Elsäkerhetsverket

Per Samuelsson i Elsäkerhetsverket.

Foto: Elsäkerhetsverket

Til NRK svarer avdelingssjef Per Samuelsson at de har mottatt dokumentasjonen.

– Vi holder på å gå igjennom og analysere den innsendte dokumentasjonen nå. Analysen er ikke ferdig, så vi kan ikke kommentere om hvordan innholdet kan påvirket forholdet.