Hopp til innhold

Easee slipper tiltak på ladebokser: – En gledelig nyhet

Ladeselskapet trenger ikke å gjennomføre tiltak på ladebokser som allerede er installert i Sverige, og slipper med det utgifter på flere hundre millioner kroner.

Easee-lader

Det er en god dag for ladeselskapet Easee. Mandag melder Elsäkerhetsverket at de slipper tiltak på installerte ladebokser i Sverige.

Foto: Tom Edvindsen

Det er en gledens dag. Endelig får vi bekreftet at vi ikke trenger å gjøre noe med de laderne som er installert. Det kom litt overraskende på oss, Erik Fossum Færevaag, konstituert toppsjef i Easee.

Det er i dag 120.000 ladere fra Easee i Sverige. Det er installert rundt 230.000 Easee-ladebokser i Norge.

Det er tidligere anslått at det ville kostet minst 700 millioner kroner å gjøre tiltak på laderne i Norge.

I en pressemelding mandag melder Elsäkerhetsverket at Easee slipper å gjennomføre tiltak på ladeboksene i Sverige.

Det nye vedtaket er basert på at risikoen for feil av alvorlig karakter er så lav at det ikke er forholdsmessig å kreve praktiske tiltak på allerede installerte ladebokser.

Midlertidig daglig leder i Easee, Erik Færevaag.

Erik Fossum Færevaag, konstituert toppsjef i Easee, sier at pressemeldingen kom overraskende på dem.

Foto: Erik Waage / NRK

Færevaag sier at Easee har en del å gjøre på samarbeid med myndigheter i form av rapportering og dokumentasjon.

Så ønsker vi å fokusere mer på å komme på markedet med nye og bedre ladere, sier Færevaag.

– Bekreftelse på arbeidet vi har gjort

Beslutningen fra Elsäkerhetsverket er også relevant for de som har installert laderne i Norge.

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har avventet en beslutning fra Elsäkerhetsverket rundt dette, så da er risikoen for fysiske utbedringer borte også i Norge, sier markeds- kommunikasjonssjef Marthe Kindervaag.

Kindervaag sier at det er en bekreftelse på arbeidet de har gjort på å oppdatere informasjonen til Elsäkerhetsverket.

– Vi har hele tiden sagt at produktene er trygge, sier hun.

I stedet må Easee lage en prognose over forventede feil, som deretter må følges opp med rapportering av faktiske feilutfall til det svenske Elsäkerhetsverket.

– Det vi vil forsikre med denne avgjørelsen er at det ikke er noen alvorlige feil på utstyret over tid ettersom det eldres og slites ut, sier Per Samuelsson, leder for produktavdelingen i National Electrical Safety Board i pressemeldingen.

Sameie med flere Easee-ladere

Det er tidligere anslått at det ville kostet minst 700 millioner kroner å gjøre tiltak på laderne i Norge.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Salgsforbudet gjelder fortsatt

Ladestasjonene Easee Home og Easee Charge har vært utestengt fra salg siden 14. mars 2023 og kan derfor ikke selges i Sverige.

Easee har tre uker på seg til å anke vedtaket og to måneder på seg til å levere sin prognose, deretter ytterligere 10 måneder før de skal rapportere tilbake om utfallet.