NRK Meny
Normal

Mener staten bør sponse halve elsykkelen på bygda

Fortsatt er det færre som sykler enn myndighetenes mål. En statlig milliard til elsykler må til, mener Syklistenes Landsforening.

Lars Heskje

I Sverige skal det brukes en milliard svenske kroner på støtte til elsykkelkjøp de tre neste åra. Det bør vi få til også i Norge, mener Lars Heskje i Syklistenes Landsforening. Heskje bruker sjøl elsykkel der han bor, på Bryne, men ikke helt til Sandnes (bildet), der han jobber.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– I byen bør alle som kjøper elsykkel få 25 prosent i subsidier. I distriktene bør tilskuddet være høyere, for eksempel halvparten av kjøpesummen, sier Lars Heskje i Syklistenes Landsforenings lokallag på Jæren.

I Sverige er det innført statlig støtte til elsykler denne høsten. Hvert år fra 2018 til og med 2020 skal staten bruke 350 millioner svenske kroner – totalt én milliard – til kjøp av elsykler. Ordninga gir inntil 10.000 kroner i støtte per elsykkel, og trer i kraft 1. januar 2018, ifølge Aftonbladet.

Et slik tiltak vil øke andelen syklende, mener foreninga, som jobber for mer hverdagssykling.

Halvveis til målet

I den nasjonale sykkelstrategien til Vegvesenet er det uttalte målet at sykkeltrafikken skal utgjøre åtte prosent av alle reiser innen 2023.

I forrige reisevaneundersøkelse, som blei utført i 2013/2014, var andelen imidlertid bare 4,5 prosent på landsbasis, ifølge Transportøkonomisk Institutt. Og siden byene trekker opp, mens spredtbygde strøk med lange avstander trekker snittet ned, bør elsyklister i Bygde-Norge støttes mest, mener foreningas rogalandsavdeling.

– Har du en elmotor på sykkelen, vil du redusere slitet, og du kommer lenger på kortere tid, sier Lars Heskje.

Lokallaget ser for seg at elsykkelkjøpere i Distrikts-Norge bør få dobbelt så mye som dem i tettbygde strøk: inntil 50 prosent av kjøpesummen, oppad begrensa til 20.000 kroner.

Samferdselsministeren: – Vi kjøper likevel

Elsykler koster fra godt 10.000 kroner og oppover, og mange ligger i prissegmentet mellom 20 og 30.000. Men de stive prisene til tross: Nordmenn har kjøpt batteridrevne sykler for én milliard kroner de siste åra.

I rike Norge har vi med andre ord vist at vi har råd til elsykler – uten en eneste støttekrone.

Det påpeker også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Salget har dobla seg hvert år de siste åra, sier han, som heller vil bruke pengene på andre formål.

– Gjennom belønningsordninga stimulerer vi blant annet til bygging av sykkelveier og annen infrastruktur i byene, parkeringsplasser for sykler og sykkelveier langs riksveier.

Ketil Solvik Olsen i Nordsjørittet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tar seg gjerne en sykkeltur. han vil imidlertid ikke kopiere den svenske ordninga.

Foto: Anders Fehn / NRK

Ministeren mener dessuten et eget distriktstilskudd ville være vanskelig å håndheve.

– Det tror jeg hadde blitt veldig lett å misbruke. Vi har alle et søskenbarn som bor litt utenfor en by.

Lars Heskje

Lars Heskje.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Heskje vedgår at det er en risiko for at kjøperne ikke bruker sykkel i stedet for, men i tillegg til, bilen. Likevel vil det være verdt støttekronene, mener han.

– Subsidiering av elektriske biler koster langt mer, og har gitt en eksplosjon i antall elbiler. Får en flere sykler der ute, øker også sykkelkultur som gjør at folk med tida ser på det å sykle som mer fornuftig, både til jobb og rekreasjon, sier han.