NRK Meny
Normal

Mener «grønne» sykler bør belønnes

Søgneordfører Astrid Hilde (Ap) mener et eventuelt momsfritak på elsykler også bør gjelde for vanlige tråsykler. Formålet med momsfritak er å få flere til å sykle.

På sykkel

Sterke krefter jobber for at det skal bli momsfritak på el-sykler. Ordføreren i Søgne mener det også må gjelde vanlige tråsykler.

Foto: ScanStock

– Jeg synes det er et lite paradoks at man ønsker å fjerne moms fra elsykler når man fremdeles ønsker å beholde moms på vanlige tråsykler, sier ordfører i Søgne, Astrid Hilde.

Mange sentrale aktører, blant annet Syklistenes Landsforening, har den siste tiden jobbet for at elsykler skal få momsfritak.

Astrid Hilde

Ordføreren i Søgne, Astrid Hilde (Ap). (Arkiv).

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– På tråsykkel bruker man vanlig muskelenergi, og det har ingen utslipp, i motsetning til elsykkel som krever noe energi.

– Hvis man skal velge å subsidiere det fremkomstmiddelet med minst utslipp er det tråsykkelen som bør miste momsen, sier Hilde.

Stort salg av elsykler

Salget av elektriske sykler har eksplodert de siste årene, og i år er det forventet at det vil selges cirka 40.000 elsykler i Norge.

Generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Morgan Andersson, er blant dem som kjemper for et momsfritak på elsykler.

– Vi mener at det er et godt initiativ for at flere skal velge å kjøpe elsykkel, sier han.

Han mener det har en symbolverdi å gi statlig støtte til ny teknologi.

– Momsfritaket kan også hjelpe oss å nå flere nye grupper. Å få flere transportsyklister og å få flere eldre til å komme seg opp på sykkelen igjen ved hjelp av elsykkel, sier Andersson.

El-sykkel

Det er foreslått å fjerne momsen på slike el-sykler.(Arkiv).

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Fra bil til elsykkel

Han forstår Søgne-ordførerens paradoks med å fjerne momsen på elsykkel, men ikke på tråsykkel.

Grunnet det store salget av vanlige tråsykler mener Andersson det er urealistisk å få til et momsfritak på disse.

– Elsykkel er en ny teknologi som trenger et boost. Og det er et tiltak for å få flere over fra bil til sykkel, sier Andersson.

Om et forslag om momsfritak på tråsykkel kommer på den politiske agendaen, vil Syklistenes Landsforening støtte forslaget. Enn så lenge håper de elsykkel kan være med å erstatte bilen.

Det er Søgne-ordføreren skeptisk til om skjer. Hun sier det ikke finnes forskningsresultater som viser at folk velger elsykkel over bil.

– Men at det er et folkehelseaspekt med både elsykkel og sykkel er riktig. Vi må stimulere til at flere sykler, og da er det et paradoks at man velger å prioritere elsyklene fremfor vanlige sykler, sier Hilde.