Hopp til innhold

Lokal enighet om Bymiljøpakken

Etter en langvarig strid, har politikerne klart å bli enige om Bymiljøpakken på Nord-Jæren.

Møte i Bymiljøpakken

Onsdag ble en komplett skisse til løsning for Bymiljøpakken lagt frem. Ordførerne Kristine Enger, Ole Ueland, Stanley Wirak, Christine Sagen Helgø og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal har endelig blitt enige.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Ordførerne i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, og fylkesordføreren er nå enige om en skisse til løsning for Bymiljøpakken. Skissen ble presentert på en pressekonferanse onsdag formiddag på Stavanger rådhus.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) ledet pressekonferansen. Hun la fram ni punkter i skissen. De viktigste er:

  • Rushtidsavgiften fjernes.
  • Elbilene skal betale halv takst i bomringen.
  • Kollektivtilbudet blir rimeligere. Dette gjøres for at det skal bli mer attraktivt å ta bussen eller toget.
  • Utvidelse av timesregelen til tre timer. Dette innebærer at du kan kjøre gjennom så mange bomringer du vil i løpet av tre timer, og kun betale for den første passeringen.
  • Riksveiprosjektene E39 Smiene–Harestad og E39 Hove–Ålgård blir tatt ut av Bymiljøpakken og overføres til Nye Veier. Nye Veier er et selskap som er heleid av Samferdselsdepartementet, og har ansvar for å bygge veier for nærmere 150 milliarder kroner de neste 20 årene.
  • Innkrevingen for bommene på Hundvåg, Lura og Tananger vurderes endret.

Har vært uenige lenge

Dermed tyder alt på at en langvarig strid om innholdet i Bymiljøpakken, går mot slutten.

Før helga ble det klart at partene er enige om å skrote rushtidsavgiften, og at elbiler skal betale halv takst i bomringen.

Regjeringens bompengeforlik ble det avgjørende for at partene i Bymiljøpakken klarte å komme til enighet.

Sterke reaksjoner på skissen

Reaksjonene på skissen lar ikke vente på seg. Ordførerkandidat for Venstre i Stavanger, Jan Erik Søndeland, kaller enigheten en fallitterklæring for satsingen på et bedre miljø i regionen.

Jan Erik Søndeland

Jan Erik Søndeland i Venstre.

Foto: Oda Scheel/Venstre

– Jeg synes det var en oppvisning i kreativ historiefortelling. De fjerner tiltakene alle vet at vi trenger for å få flere til å sykle og reise kollektivt, sier han.

Søndeland mener styringsgruppen burde vernet om nullvekstmålet på en bedre måte.

– De viser til at nå er resultatene så gode, men det er jo nettopp fordi vi har hatt rushtidsavgift. De burde i det minste hatt med i punktene sine at avgiften skal tilbake igjen hvis målet om nullvekst ryker, sier han.

Alexander Rügert-Raustein

Alexander Rügert-Raustein i MDG.

Også Miljøpartiet De Grønne reagerer på skissen. Gruppeleder Alexander Rügert-Raustein MDG Randaberg mener det er uansvarlig å kutte rushtidsavgiften. Han støtter heller ikke finansieringen av de nye veiene, og mener de bare vil øke kapasiteten og jobbe imot nullvekstmålet.

– Men vi er enige i å utvide timesregelen, slik at barnefamilier rammes i mindre grad, skriver han i en uttalelse.