Bomstasjon ved Stavanger universitetssjukehus
Foto: Øystein Otterdal / NRK

Bymiljøpakke Nord-Jæren

Oppsummert

1. oktober 2018 blir det nye bomringer på Nord-Jæren. Deler av døgnet vil det være rushtidsavgift i bommene. Tiltaket har skapt sterke reaksjoner blant mange innbyggere.

 • Pause i rushtidsavgiften

  Fra mandag blir det bare krevd inn vanlig takst i bomringen på Nord-Jæren. Årsaken er feilfaktureringen av kundene, som ikke er rettet opp. Vanlig takst gjelder til feilen er funnet og rettet opp. Vanlig takst er 17,60 kroner med bombrikke.

  Bomstasjon ved Kvadrat i Sandnes
  Foto: Ole Andreas Bø / NRK
 • Sju av ti betaler bompenger

  70 prosent av foreldre på Nord-Jæren betaler bompenger mellom jobb og barnehage. Det viser en undersøkelse fra Innova blant foreldre til 3500 barnehagebarn. I samme undersøkelse kommer det fram at 30 prosent leverer i barnehage uten å bruke bil.

 • Bomselskap må svare for seg

  Ferde får frist til mandag med å redegjøre for faktureringsrotet i bomringen. Da blir det ekstraordinært møte i styringsgruppa. Der kan det bli aktuelt å gjøre vedtak om endringer i innkrevingen i påvente av at problemene blir løst.

 • Vil stanse bominnkreving

  Bompengeselskapet Ferde får skarp kritikk av ordførerne på Nord-Jæren etter faktureringstrøbbelet for bomringen. Ordfører Stanley Wirak mener hele innkrevingen må stanses til problemene er løst. Nå kreves det en utredning fra Ferde i løpet av dagen.

  Styringsgruppa bompenger
  Foto: Kaj Hjertenes / NRK
Første oktober opna dei nye bomstasjonane på Nord-Jæren. Det skjer etter demonstrasjonar og hærverk.
Bompengedebatt i bystyresalen i Sandnes