Aksjon mot bompenger på Motorveien
Foto: NRK

Bymiljøpakke Nord-Jæren

Oppsummert

1. oktober 2018 blir det nye bomringer på Nord-Jæren. Deler av døgnet vil det være rushtidsavgift i bommene. Tiltaket har skapt sterke reaksjoner blant mange innbyggere.

 • Flere kjører bil

  Biltrafikken på Nord-Jæren fortsetter å øke, og nullvekst-målet står i fare, noe som vil føre til at statlige belønningsmidler forsvinner, skriver Aftenbladet. Ett år etter innføring av ny bomringen har biltrafikken økt med 7500 passeringer i døgnet.

  Bomstasjon ved Stavanger universitetssjukehus
  Foto: Øystein Otterdal / NRK
 • Vil beholde E39-prosjekter

  Fylket og kommunene vil beholde E39-prosjektene i Bymiljøpakken, og ikke overlate dem til Nye Veier. Det kom fram under dagens forhandlingsmøte med staten. Regjeringa har foreslått å overføre strekningene Hove-Ålgård og Smiene-Harestad til Nye Veier.

  Motorveien fra Hove i Sandnes mot Ålgård
  Foto: Ingvald Nordmark / NRK
 • Rekordmange kjører gratis i bomring

  Andelen gratispasseringer i bomringen på Nord-Jæren nådde en ny topp i september, skriver Aftenbladet. Da ble cirka 45 av 100 biler som passerte ikke belasta for bompenger. Forklaringa er flere elbiler og undervurdering av effekten av timesregelen.

  Bomstasjon ved Kvadrat i Sandnes
  Foto: Ole Andreas Bø / NRK
 • Bomtrafikken øker i rushtida

  Trafikken i bommene på Nord-Jæren vokser i rushtida, viser tall fra bomselskapet Ferde. I september nådde antall passeringer i bomringene en ny topp for 2019, skriver Stavanger Aftenblad. Da var døgntrafikken i snitt på godt over 217.000 passeringer.

  Bomstasjon ved Kvadrat i Sandnes
  Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Første oktober opna dei nye bomstasjonane på Nord-Jæren. Det skjer etter demonstrasjonar og hærverk.
Bompengedebatt i bystyresalen i Sandnes