Aksjon mot bompenger på Motorveien
Foto: NRK

Bymiljøpakke Nord-Jæren

Oppsummert

1. oktober 2018 blir det nye bomringer på Nord-Jæren. Deler av døgnet vil det være rushtidsavgift i bommene. Tiltaket har skapt sterke reaksjoner blant mange innbyggere.

 • Beklaga feilinformasjon

  – Eg beklagar at Vegvesenet har opplyst 10% lågare personbiltal på Nord-Jæren, og ikkje tre prosent, som er det rette. Det sa Lars Aksnes, leiaren av styringsgruppa for bompengeringen på Nord-Jæren i dag. Tala var ikkje kvalitetssikra, sa Aksnes.

 • – Veiprosjekter blir utsatt

  Senterpartiet mener det kan blir flere års forsinkelser dersom de to motorveiprosjektene på E39 tas ut fra bompakken på Nord-Jæren. I regjeringen sitt bompengeforlik er det åpnet opp for å ta ut veistrekningene Smiene-Harestad og Ålgård-Hove.

 • Vil fjerne rushtidsavgiften over jul

  Samferdselsminister Jon Georg Dale sier til Aftenbladet at han vil være med å legge til rette for å fjerne rushtidsavgiften allerede ved årsskiftet. – Det må lages en ny proposisjon når summen av alt skal legges frem. Vi kan få til endringer før den tid, som å fjerne rushtidsavgiften. Jeg mener 1. januar er realistisk, sier Dale.

  Jon Georg Dale
  Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK
Første oktober opna dei nye bomstasjonane på Nord-Jæren. Det skjer etter demonstrasjonar og hærverk.
Bompengedebatt i bystyresalen i Sandnes