Aksjon mot bompenger på Motorveien
Foto: NRK

Bymiljøpakke Nord-Jæren

Oppsummert

1. oktober 2018 blir det nye bomringer på Nord-Jæren. Deler av døgnet vil det være rushtidsavgift i bommene. Tiltaket har skapt sterke reaksjoner blant mange innbyggere.

 • Trafikken øker på Nord-Jæren

  Trafikken gjennom bomstasjonene på Nord-Jæren øker igjen, og har nå for første gang siden februar i fjor, passert 200.000 kjøretøypasseringer på en måned, skriver Aftenbladet. Økning i tallet på biler gjennom de 38 bomstasjonene på Nord-Jæren i juni, er likevel ikke nok til å nå målet om godt over 80 millioner krone i inntekter hver måned.

  Bomstasjon ved Stavanger universitetssjukehus
  Foto: Øystein Otterdal / NRK
 • Prioriterer motorveier

  Politikere som vil prioritere nye motorveier på Nord-Jæren, vinner over dem som vil satse på kollektivtrafikken. Nesten en milliard kroner er tatt fra buss- og sykkelprosjekter og overført til veibygging, viser en utredning i Rogaland fylkeskommune.

  Styringsgruppa bymiljøpakken
  Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal
 • Enten sykkelveg eller ingenting

  Den statlege løyvinga på 1.4 milliardar til sykkelvegen mellom Stavanger og Sandnes var øyremerka. Dei kunne ikkje brukast på noko anna, seier fylkesordførar Marianne Chesak. Bomfritt Rogaland sette i natt opp to liksom-bomstasjonar på sykkelvegen.

  Nærbilde av plakat på bomstasjon på sykkel-ekspress-vei
  Foto: Morten Nesvik / NRK
Første oktober opna dei nye bomstasjonane på Nord-Jæren. Det skjer etter demonstrasjonar og hærverk.
Bompengedebatt i bystyresalen i Sandnes