Hopp til innhold
Aksjon mot bompenger på Motorveien
Foto: NRK

Bymiljøpakke Nord-Jæren

Oppsummert

1. oktober 2018 blir det nye bomringer på Nord-Jæren. Deler av døgnet vil det være rushtidsavgift i bommene. Tiltaket har skapt sterke reaksjoner blant mange innbyggere.

 • Bominntektene øker

  Inntektene i bomstasjonene på Nord-Jæren øker, og per mai ligger inntektene 23 millioner kroner over det som var forventet så langt i år.

  Bare i mai ble det tatt inn 79 millioner kroner i bompenger, som er det høyeste på en måned for siste 12 måneder, viser tall fra bomselskapet Ferde.

  Nesten 212.000 biler passerte bomstasjonene i mai.

  Elbilandelen har økt med 7 prosent fra januar 2021, og er nå oppe i 26,6 prosent.

 • Vil kutte bompenger

  Flertallspartiene i Sandnes vil redusere bompengeavgiftene på Nord-Jæren, og ber styringsgruppen for Bymiljøpakken vurdere perioder uten bompenger, eller å redusere makstallet for passeringer, skriver Aftenbladet.

  Også politikerne i Stavanger kom i går med krav om lavere bompengeavgifter ved å fjerne avgiften om natten og søndager.

 • Dyrere Bussvei

  Prisen for Bussveien gjennom Jåttåvågen i Stavanger er økt med 180 millioner kroner siden august i fjor, og prisen er nå kommet opp i nesten 2,4 milliarder kroner, skriver Aftenbladet.

  Den 2,4 kilometer lange delstrekningen av bussveien får dermed en meterpris på 950.000 kroner.

  Årsaken til prisøkningen er at den opprinnelige kostnadsrammen var i 2020-kroner, men nå er det kroneverdien i 2022 som legges til grunn.

 • Bompengar under budsjett

  Inntektene i bomringen på Nord-Jæren går oppover, men er likevel over 7 prosent under budsjett. Administrasjonen for styringsgruppa peikar på at fleire enn budsjettert brukar elbil, som betaler halv takst, og at det er ei viktig årsak til at inntektene ikkje når budsjettet. I dag skal styringsgruppa behandle saka.

  Nye bomstasjoner i Oslo
  Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
 • Mange elbiler skaper bomtrøbbel

  Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) mener finansieringen av Bymiljøpakken for Nord-Jæren må endres fordi det blir stadig flere elbiler som fører til mindre bominntekter.

  Hun vil sammen med andre regioner med bompengepakker ta dette opp med regjeringen, skriver Aftenbladet.

  En rapport fra Transportøkonomisk Institutt viser at inntektene vil falle dramatisk fram mot 2030 hvis ikke finansieringsgrunnlaget for Bymiljøpakken endres.

Første oktober opna dei nye bomstasjonane på Nord-Jæren. Det skjer etter demonstrasjonar og hærverk.
Bompengedebatt i bystyresalen i Sandnes