NRK Meny
Normal

Raskere hjemvei for Magnhild

Den undersjøiske tunnelen Ryfast i Rogaland får 500 millioner kroner i forslaget til Nasjonal Transportplan. Det kan bety at samferdselsministeren slipper å stå i ferjekø.

Gir en halv milliard til Ryfast

Ryfast skal etter planen koste rundt fem milliarder kroner å bygge.

Foto: NRK

Statens vegvesens la onsdag frem forslag til Nasjonal Transportplan fra 2014 til 2023. Det var her det kom frem at de vil gi Ryfast store ekstrabevilgninger.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa bor på Hjelmeland, og vil nyte godt av fastlandsforbindelsen når hun pendler mellom Oslo og hjemstedet.

Den undersjøiske tunnelen, som skal binde sammen Ryfylke og Nord-Jæren, var tidligere tenkt fullfinansiert med bompenger.

I tillegg er også Eiganestunnelen, som er en forutsetning for at Ryfast blir bygd, sikret med 900 millioner kroner.

Mange motstandere av Ryfast

Motstanden mot fastlandsforbindelsen til Ryfylke har vært stor, og i desember i fjor samlet flere hundre Ryfast-motstandere seg til protest i Stavanger.

Tom Tvedt

Tom Tvedt (AP).

Foto: NRK

Tidligere fylkesordfører, Tom Tvedt, er svært fornøyd med den halve milliarden som nå har kommet på bordet til Ryfast.

– Det har vært en stram finansiering, men disse pengene fra staten betyr at prosjektet er meget, meget trygt, sier han til NRK.

Må øke budsjettet for å få Rogfast-milliard

I forslaget som fagetatene la frem var det ikke funnet plass til Rogfast eller oppgradering av E39.

Først hvis det totale veibudsjettet øker med 45 prosent kan det settes av én milliard kroner til Rogfast, går det fram av forslaget. Med denne økningen er det også foreslått flere prosjekter på E39.

Geir Pollestad

Geir Pollestad (Sp).

Foto: Stortinget

– Dette viser at det er et behov for en kraftig økning i bevilgningene til samferdsel for at vi kan få på plass viktige prosjekter i Rogaland. Ellers blir det lite penger til investeringer, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad.

– Målet må være minst en like stor økning

Ved forrige Nasjonal Transportplan ble budsjettet styrket med 45 prosent. Pollestad mener det samme må gjøres denne gang.

– Målet må være minst en like stor økning i den neste planperioden. Videre må vi se på hvilke prosjekter innenfor dette som skal prioriteres, sier Pollestad.

Han understreker at fagetaten sitt forslag først skal behandles av politikerne før det eventuelt blir vedtatt.